بازرگانی حاج محمدی(بازرگانی رسولی)

حاج محمدی

41%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
19 تیر، 1402 5 ماه پیش

استعلام قیمت ورق سیاه

استعلام قیمت ورق ۲ سیاه عرض ۱۰۰۰ مقدار ۲۵۰۰ کیلو صورت برش دارم در صورت موجود بودن، می خواهم.

×