برش کاری نوین

محمد خانبابایی

49%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
11 تیر، 1402 5 ماه پیش

استعلام قیمت ورق سیاه

استعلام قیمت ورق سیاه 2 و 3 به عرضهای 100 و 125 و 120 می باشم.

×