امیر شمس

تراشکاری ثامن

38%

انواع لوله - RFQ-1094

دسته محصولات :

انواع لوله

از جنس sT14 به میزان ماهیانه 3تن خریداری می کنند ( اگر قیمت مناسب باشد بالاتر تا 5 تن هم خریداری می کنند ) 9121402913 اقای شمس

20 آبان، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات انواع لوله