پایدار فولاد نیما

بینایی

54%
جزئیات...
ورق گالوانیزه و رنگی
21 خرداد، 1402 6 ماه پیش

خرید گالوانیزه شهرکرد

۱/۵ ۱۰۰۰ گالوانیزه شهرکرد یا تاراز با کوتینگ ۱۶۰ الی ۱۸۰ خریداریم.

×