فراصنعت استیل

مصطفی حسنعلی

86%
جزئیات...
ورق روغنی (سرد)
06 خرداد، 1402 19 ساعت پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی رول st14 ضخامت ۱.۵ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ ماهیانه یک رول می باشیم.

×