کاشانی

فولاد البرز خاور میانه

24%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
03 خرداد، 1402 4 روز پیش

خریدار ورق کاویان

ورق کاویان 125* 6 15 و 12 مکیل به میزان 6 ظرفیت فوری خریداریم.

×