بازرگانی آهن و فولاد فرهنگ ماشین

جواد فرهنگ

76%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
03 خرداد، 1402 4 روز پیش

خردار ورق گرم

کلاف گرم ابعادی به ضخامت ۲/۵ الی ۳ عرض زیر ۱۰۰۰ اصفهان خریداریم .

×