خرید ورق سیاه و روغنی - RFQ-1043

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد)

شرکت پرشین آیرون خریدار ورق روغنی ضخامت ۰/۴ ضخامت ۰/۵ ضخامت ۰/۶ ضخامت ۰/۷ ضخامت ۰/۸ ضخامت ۰/۹ ضخامت ۱ و ورق سیاه از ضخامت ۲ تا ۵ میل ST 37 ST 22 شماره همراه : 09122839655

فایلهای ضمیمه :
06 آبان، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)