بازرگانی حاج محمدی(بازرگانی رسولی)

حاج محمدی

41%
جزئیات...
استیل
01 خرداد، 1402 6 ماه پیش

خریدار لوله استیل

لوله استیل قطر ۱۶ میل ضخامت ۱/۵ به مقدار ۵۰۰ شاخه خریداریم .

×