فولاد 24 مرکز تجارت آنلاین فلزات

بزرگترین بازار اینترنتی آهن و فولاد

فولاد مهر آتیه ساز

مسعود خلیفه قلی

86%

تیرآهن 27 ذوبی

دسته محصولات :

تیرآهن (IPE)

2 ظرفیت تیرآهن 27 ذوبی بدون فاکتور و یا با فاکتور رسمی تلفن تماس :02162999046 داخلی 109-111-112 میثم عبداله وند شرکت فولادمهر آتیه ساز مدیریت مسعود خلیفه قلی

فایلهای ضمیمه :
22 مهر، 1399