فولاد 24 مرکز تجارت آنلاین فلزات

بزرگترین بازار اینترنتی آهن و فولاد

آگهی های خرید و خدمات فولاد 24

نبشی

دسته محصول :

نبشی و ناودانی

نبشی 4 1 ظرفیت 09153712776

01 آبان، 1399

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-37224

دسته محصول :

نبشی و ناودانی

13 مهر، 1399

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-37223

دسته محصول :

نبشی و ناودانی

13 مهر، 1399

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-36477

دسته محصول :

نبشی و ناودانی

01 مهر، 1399

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-36268

دسته محصول :

نبشی و ناودانی

30 شهریور، 1399

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-35120

دسته محصول :

نبشی و ناودانی

11 شهریور، 1399

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-34734

دسته محصول :

نبشی و ناودانی

04 شهریور، 1399

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-33802

دسته محصول :

نبشی و ناودانی

25 مرداد، 1399

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-32773

دسته محصول :

نبشی و ناودانی

11 مرداد، 1399

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-31789

دسته محصول :

نبشی و ناودانی

6*6*60 و 8*8*80

28 تیر، 1399

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-30779

دسته محصول :

نبشی و ناودانی

ناودانی سبک باشه لطفن

11 تیر، 1399

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-30606

دسته محصول :

نبشی و ناودانی

09 تیر، 1399

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-30426

دسته محصول :

نبشی و ناودانی

200 عدد نمره 3 با برش 30 سانتی متری300 عدد نمره 4 با بر ...

05 تیر، 1399

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-29582

دسته محصول :

نبشی و ناودانی

24 خرداد، 1399

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-29112

دسته محصول :

نبشی و ناودانی

13 خرداد، 1399

درخواست خرید تیرآهن - نبشی و ناودانی - RFQ-28471

دسته محصول :

تیرآهن نبشی و ناودانی

31 اردیبهشت، 1399

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-28203

دسته محصول :

نبشی و ناودانی

زد 3×180 به طول 7متر 36 شاخهزد 3×180 به طول 6متر 54 شاخ ...

28 اردیبهشت، 1399

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-27420

دسته محصول :

نبشی و ناودانی

17 اردیبهشت، 1399

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-27213

دسته محصول :

نبشی و ناودانی

15 اردیبهشت، 1399

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-22259

دسته محصول :

نبشی و ناودانی

ناودانی سنگین 12_ 1/5 تن ناودانی سنگین 14_ 3/5 تن ...

07 بهمن، 1398