فولاد 24 مرکز تجارت آنلاین فلزات

بزرگترین بازار اینترنتی آهن و فولاد

آگهی های خرید و خدمات فولاد 24

پروفیل z

دسته محصول :

قوطی و پروفیل

پروفیل z ضخامت 2میل و 3 میل هر کدام 1 ظرفیت 0912351472 ...

29 مهر، 1399

خریدار قوطی 80*80

دسته محصول :

قوطی و پروفیل

ضخامت ۲/۵ میل48شاخه09123211321

20 مهر، 1399

خریدار پروفیل z

دسته محصول :

قوطی و پروفیل

z۱۸۰ *۶۰*۱۵ضخامت ۲/۵ میلطول 6 متر و 11 سانتی متر64 شاخه ...

20 مهر، 1399

خریدار پروفیل z

دسته محصول :

قوطی و پروفیل

z180 *60*15ضخامت 2/5 میلطول 5متر و 99 سانتی متر217 شاخه ...

20 مهر، 1399

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - قوطی و پروفیل -

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه) قوطی و پروفیل

ورق10میلی عرض1500کلیه ورقها ازنوع فولادST37 قوطی6000*3* ...

14 مهر، 1399

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-36266

دسته محصول :

قوطی و پروفیل

30 شهریور، 1399

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-36164

دسته محصول :

قوطی و پروفیل

29 شهریور، 1399

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-35856

دسته محصول :

قوطی و پروفیل

24 شهریور، 1399

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-33797

دسته محصول :

قوطی و پروفیل

25 مرداد، 1399

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - قوطی و پروفیل - RFQ-33770

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه) قوطی و پروفیل

24 مرداد، 1399

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-32771

دسته محصول :

قوطی و پروفیل

پروفیل Uتعداد 140 شاخه پروفیل H تعداد 660 شاخه

11 مرداد، 1399

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-32549

دسته محصول :

قوطی و پروفیل

07 مرداد، 1399

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-31489

دسته محصول :

قوطی و پروفیل

ضخامت 2میل

22 تیر، 1399

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-31288

دسته محصول :

قوطی و پروفیل

40*80 ضخامت 2 میل 90*90 ضخامت 2 میل

18 تیر، 1399

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-30953

دسته محصول :

قوطی و پروفیل

حتما فاكتور رسمي نياز ميباشد و حتما گوشه هاي 90 درجه پر ...

14 تیر، 1399

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-30603

دسته محصول :

قوطی و پروفیل

09 تیر، 1399

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-30442

دسته محصول :

قوطی و پروفیل

50 شاخه 60*4025 شاخه 120*60گالوانیزه

07 تیر، 1399

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-28352

دسته محصول :

قوطی و پروفیل

پروفیل Z سایز 18 با ضخامت 3 میلیمتر

29 اردیبهشت، 1399

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-27833

دسته محصول :

قوطی و پروفیل

23 اردیبهشت، 1399

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-27209

دسته محصول :

قوطی و پروفیل

15 اردیبهشت، 1399