فولاد 24 مرکز تجارت آنلاین فلزات

بزرگترین بازار اینترنتی آهن و فولاد

آگهی های خرید و خدمات فولاد 24

تیراهن اهوازی 16

دسته محصول :

تیرآهن

1 ظرفیت 09121531184

29 مهر، 1399

تیرآهن 27 ذوبی

دسته محصول :

تیرآهن

2 ظرفیت تیرآهن 27 ذوبیبدون فاکتور و یا با فاکتور رسمیتل ...

22 مهر، 1399

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-37190

دسته محصول :

تیرآهن

13 مهر، 1399

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-36165

دسته محصول :

تیرآهن

29 شهریور، 1399

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-36027

دسته محصول :

تیرآهن

26 شهریور، 1399

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-35134

دسته محصول :

تیرآهن

11 شهریور، 1399

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-35065

دسته محصول :

تیرآهن

هرکدام دو ظرفیت

11 شهریور، 1399

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-33732

دسته محصول :

تیرآهن

خریدار یک ظرفیت آهن ۱۶فایکو

22 مرداد، 1399

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-31790

دسته محصول :

تیرآهن

تیر 14 تعداد 270 تیر 16 تعداد 406 تیر 24 تعداد 110

28 تیر، 1399

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-31304

دسته محصول :

تیرآهن

18 تیر، 1399

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-31290

دسته محصول :

تیرآهن

18 تیر، 1399

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-30875

دسته محصول :

تیرآهن

12 تیر، 1399

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-30604

دسته محصول :

تیرآهن

تیراهن نرمال اصفهان سایز 22و 27 هرکدام 1 ظرفیت تیراهن 1 ...

09 تیر، 1399

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-29566

دسته محصول :

تیرآهن

22 خرداد، 1399

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-28593

دسته محصول :

تیرآهن

03 خرداد، 1399

درخواست خرید تیرآهن - نبشی و ناودانی - RFQ-28471

دسته محصول :

تیرآهن نبشی و ناودانی

31 اردیبهشت، 1399

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-27832

دسته محصول :

تیرآهن

23 اردیبهشت، 1399

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-27811

دسته محصول :

تیرآهن

22 اردیبهشت، 1399

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-27322

دسته محصول :

تیرآهن

16 اردیبهشت، 1399

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-27297

دسته محصول :

تیرآهن

تیراهن 16 اهوازی مقدار 1 ظرفیت - تیراهن 20-27 نرمال/ م ...

16 اردیبهشت، 1399