فولاد 24 مرکز تجارت آنلاین فلزات

بزرگترین بازار اینترنتی آهن و فولاد

آگهی های خرید و خدمات فولاد 24

خریدار تیرآهن

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

برنا امین اصفهانخریدار تیر اهن 14 میزان خرید: 2 ظرفیتتم ...

06 آذر، 1399

تیراهن ذوبی

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

تیراهن 18 ذوبی تعداد 35 شاخه تماس: 09361190114

25 آبان، 1399

تیر 27 و تیر 50

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

تیراهن 27 به طول 130سانت به تعداد 16 یا تیر 27 به طول ...

24 آبان، 1399

خریدارتیر آهن

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دنیای آهن مشهد-خریدار تیر آهن 141000 شاخه05137076

19 آبان، 1399

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-33732

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

یک ظرفیت اهن 16 فایکو خریداری میشود. 09123518307 اقای پ ...

14 آبان، 1399

تیراهن اهوازی 16

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

1 ظرفیت 09121531184

29 مهر، 1399

تیرآهن 27 ذوبی

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

2 ظرفیت تیرآهن 27 ذوبی بدون فاکتور و یا با فاکتور رسمی ...

22 مهر، 1399

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-37190

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

13 مهر، 1399

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-36165

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

29 شهریور، 1399

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-36027

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

26 شهریور، 1399

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-35134

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

11 شهریور، 1399

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-35065

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

هرکدام دو ظرفیت

11 شهریور، 1399

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-31790

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

تیر 14 تعداد 270 تیر 16 تعداد 406 تیر 24 تعداد 110

28 تیر، 1399

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-31304

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

18 تیر، 1399

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-31290

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

18 تیر، 1399

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-30875

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

12 تیر، 1399

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-30604

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

تیراهن نرمال اصفهان سایز 22و 27 هرکدام 1 ظرفیت تیراهن 1 ...

09 تیر، 1399

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-29566

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

22 خرداد، 1399

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-28593

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

03 خرداد، 1399

درخواست خرید تیرآهن - نبشی و ناودانی - RFQ-28471

دسته محصول :

تیرآهن (IPE) نبشی و ناودانی

31 اردیبهشت، 1399