فولاد 24 مرکز تجارت آنلاین فلزات

بزرگترین بازار اینترنتی آهن و فولاد

آگهی های خرید و خدمات فولاد 24

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-36731

دسته محصول :

آهن اسفنجی

۰۹۱۳۳۶۷۳۹۲۷

05 مهر، 1399

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-35846

دسته محصول :

آهن اسفنجی

خریدار گندله 20/000 تن تماس :02188782743 آقای ابراهیمی

24 شهریور، 1399

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-35845

دسته محصول :

آهن اسفنجی

خریدار گندله 20/000 تن تماس :02188782743 آقای ابراهیمی

24 شهریور، 1399

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-35781

دسته محصول :

آهن اسفنجی

خریدار گندله 20/000 تن تماس :02188782743 آقای ابراهیمی

23 شهریور، 1399

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-35750

دسته محصول :

آهن اسفنجی

خریدار گندله 20/000 تن تماس :02188782743 آقای ابراهیمی

22 شهریور، 1399

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-35700

دسته محصول :

آهن اسفنجی

20 شهریور، 1399

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-35642

دسته محصول :

آهن اسفنجی

تماس :02188782743 آقای ابراهیمی

19 شهریور، 1399

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-35547

دسته محصول :

آهن اسفنجی

خریدار گندله 000/20 تن تماس :02188782743 داخلی 103

18 شهریور، 1399

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-35448

دسته محصول :

آهن اسفنجی

17 شهریور، 1399

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-34740

دسته محصول :

آهن اسفنجی

04 شهریور، 1399

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-34239

دسته محصول :

آهن اسفنجی

29 مرداد، 1399

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-33398

دسته محصول :

آهن اسفنجی

20 مرداد، 1399

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-32874

دسته محصول :

آهن اسفنجی

12 مرداد، 1399

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-32135

دسته محصول :

آهن اسفنجی

01 مرداد، 1399

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-31878

دسته محصول :

آهن اسفنجی

خرید ۲۰۰۰۰ تن گندله

29 تیر، 1399

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-31774

دسته محصول :

آهن اسفنجی

28 تیر، 1399

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-31236

دسته محصول :

آهن اسفنجی

پوسته اکسید 5000 هزار تن اهن اسفنجی 1000 تن

18 تیر، 1399

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-31044

دسته محصول :

آهن اسفنجی

خرید ۲۰ هزار تن گندله ۰۹۱۲۰۵۲۹۵۱۰

16 تیر، 1399

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-30890

دسته محصول :

آهن اسفنجی

گندله ۲۰ هزار تن ۰۹۱۲۰۵۲۹۵۱۰

14 تیر، 1399

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-30789

دسته محصول :

آهن اسفنجی

2000 تن گندله

11 تیر، 1399