خرید محصولات فلزی

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-31530
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

ورق الومینیوم صاف با پوشش پلی کرافت،ضخامت تجمیعی 0/8 م. ...

23 تیر، 1399
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-31440
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

48 بلند سمنان یا روی اندود

22 تیر، 1399
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-31283
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

18 تیر، 1399
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-31205
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

17 تیر، 1399
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-30845
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

۵-۶ تن ورق گالوانیزه سقفی عرض بلند درجه ۲ ،

11 تیر، 1399
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-30615
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

فرقی نمیکنه چه کارخانه ای باشه،فقط شهرکرد و تاراز نباشه

09 تیر، 1399
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-30611
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

عرض مهم نیست به غیراز کارخانه تاراز و شهرکرد

09 تیر، 1399
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-30602
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

09 تیر، 1399
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-30425
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

ضخامت 1.5 میلی متر با عرض 10.6 میلیمتر اسلید شده

05 تیر، 1399
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-29981
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

31 خرداد، 1399
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-29762
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

کارخانه مهم نیست فقط ارزون باشه

25 خرداد، 1399
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-29564
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

ورق ۴۰ گالوانیزه عرض ۱ یا ۱/۲۵ کاشان یا سمنان یا هفت ال ...

22 خرداد، 1399
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-29506
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

ورق۵۰گالوانیزه عرض۱متر حتما تاراز به وزن ۵تن(تو انبار ت ...

21 خرداد، 1399
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-29279
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

18 خرداد، 1399
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-29242
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

90 عرض 12501 عرض 12501.25 عرض 1250از هرکدام یه ظرفیت

17 خرداد، 1399
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-29084
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

12 خرداد، 1399
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-29019
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

فرقی نمیکنه واسه چه شرکت یا کارخانه ای باشه

11 خرداد، 1399
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-29001
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

11 خرداد، 1399
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-28751
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

با قیمت مناسب

07 خرداد، 1399
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-28717
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

رول بر شده. ورق الماس. شهرکرد . اصفهان .

06 خرداد، 1399