خرید محصولات فلزی

شما هم می توانید آگهی خرید و یا خدمات خود را تعریف کنید .

ثبت آگهی خرید
خرید 5 ظرفیت st12 ضخامت 2 فولاد
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار 5 ظرفیت st12 ضخامت 2 میل فولادآترین فلز جی رئیسی

15 آذر، 1400
خریدار ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

ضخامت ۹۰ عرض ۱۲۵ باشه.ابعادی هم باشه مشکلی ندارد.

14 آذر، 1400
خرید ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغنی 50 عرض کوتاه و روغنی 70 هردو عرض هستی ...

14 آذر، 1400
خریدار کویل سرد st 14
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغنی 1.5 گرید st 14هر عرضی 021_33766634

13 آذر، 1400
خریدار ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغنی با مشخصات زیر:ورق 70 عرض مختلف مبارکه ...

13 آذر، 1400
خریدار ورق روغنی st12
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

ورق روغنی st12 فولاد مبارکه ضخامت1 به میزان سه تن خر ...

13 آذر، 1400
ورق 70 روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

ورق 70 روغنی شرکتی خریداریم.

13 آذر، 1400
خریدار ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغنی ضخامت 1 میل و عرض 113 یک ظرفیت هستیم.

10 آذر، 1400
سرورق -کنارورق
دسته محصول :

قراضه (ضایعات) ورق روغنی (سرد)

سرورق 4 الی 12 خریدارم

10 آذر، 1400
خریدار ورق ۲ روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق ۲ روغنی عرض ۱۲۸ مبارکه st12 مقدار ۳ تن هستم.

10 آذر، 1400
خریدار اسپیره
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار اسپیره قیمت مناسب هستیم .

09 آذر، 1400
خریدار ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغنی ۸۰میل رول ابعادی درجه یک به میزان یک ...

09 آذر، 1400
خریدار ورق ۲ روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق ۲ روغنی عرض ۱۲۸ مبارکه st12 مقدار ۳ تن هستیم ...

09 آذر، 1400
درخواست خرید روغنی 80رول ابعادی ظرفیت
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

80میل رغنی رول ابعادی درجه یک یک ظرفیت

08 آذر، 1400
خریدار ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغنی 1 عرض 1000 st12 با قیمت مناسب هستیم.

08 آذر، 1400
خرید ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغنی ضخامت 1/25 عرض 90 به میزان 1 رول و عرض ...

08 آذر، 1400
خریدار ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغنی 0/50عرض کوتاه مبارکهیک ظرفیت

07 آذر، 1400
خریدار ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغنی 60*1000 st12 ظرفیت هستیم.

06 آذر، 1400
خرید ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

🟠 رول روغنی 🟠 ورق روغنی 1.5 عرض 1250 یا عرض مختلف ...

06 آذر، 1400
خرید کناره ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

کناره ورق روغنی ضخامت 50/60/70/1.25/1.5خریدارم .

06 آذر، 1400