خرید محصولات فلزی

تمام مسئولیت محتوای (متنی، تصویری، صوتی، فایل و…) و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطرح شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با منتشرکننده است و فولاد۲۴ هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.

روابط عمومی فولاد۲۴
خرید ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خرید ورق روغنی با مشخصات زیر۵۰ روغنی عرض۱۰۰۰ Ma6۶۰ روغن ...

30 شهریور، 1401
خریدار ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد) ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق 1 روغنی بلند فولاد انبار اصفهان هستیم.

30 شهریور، 1401
خرید ورق Ek4
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

ورق ۶۰ Ek4 ورق۷۰ Ek4 خریداریم

30 شهریور، 1401
خرید ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

ورق روغنی 3 میل ابعاد 2/5 در 1 و 1 میل کوتاه خریداریم ...

30 شهریور، 1401
خرید ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

ورق روغنی ضخامت 0.7 عرض مختلف کیفیت st12 خریداریم.

30 شهریور، 1401
خرید ورق st12
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق 1 بلند st12 فولاد هستیم.

29 شهریور، 1401
خرید ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

ورق روغنی ۵۰ عرض ۱ گرید st12 یک ظرفیت خریدارم

29 شهریور، 1401
خرید ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

ورق روغنی ۳میل ۱ در دو نیم و همچنین ۱میل کوتاه خریداری ...

29 شهریور، 1401
خرید ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

ورق روغنی با ابعاد زیر خریداریمضخامت 1/5 عرض 125 تک رول ...

28 شهریور، 1401
خرید ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 1.20 ابعادی ۲ بسته تهرا ...

28 شهریور، 1401
خرید ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

۵۰ روغنی کوتاه مبارکه لفاف آبی ۳ رول خریداریم

28 شهریور، 1401
خریدار ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغنی ۹۰عرض یک مترانبار اصفهان

28 شهریور، 1401
خرید ورق سرد
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ۹۰روغنی عرض ۱مترمبارکه می باشیم.

27 شهریور، 1401
خرید ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

ورق روغنی فولاد ضخامت ۵۰ عرض ۱۰۰۰ ظرفیت قیمت خوب خریدار ...

27 شهریور، 1401
خرید ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 70 عرض مختلف st14 یا st1 ...

27 شهریور، 1401
خریدار ورق روغنی اصفهان
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

ورق روغنی 1 بلند فولاد ظرفیت اصفهان خریدارم

23 شهریور، 1401
خریدار ورق سرد
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ۵۰ عرض ۱۰۰۰ روغنی فولاد ظرفیت قیمت خوب

23 شهریور، 1401
خریدار روغتی مبارکه
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریداریمورق روغنی فولاد مبارکه90 عرض 100 الی 115 ...

23 شهریور، 1401
خریدار رول st 14 , st16
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریداریمورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت ۷۰عرض ۱۳۴ St۱۴عرض ...

23 شهریور، 1401
خریدار اسپیره
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ظرفیتی اسپیره فولاد غرب

22 شهریور، 1401

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید