آگهی های خرید و خدمات فولاد 24

خریدار ورق روغنی

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار روغنی 70ظرفیت

28 فروردین، 1400

خرید تسمه فابریک عرض ۲۵ سانت ضخامت ۸ میل

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خرید یک ظرفیت تسمه فابریک عرض ۲۵ سانت ضخامت ۸ میلیمتر ا ...

28 فروردین، 1400

روغنی

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغنیst12۹۰ کوتاه۱ بلند۸۰ کوتاه

28 فروردین، 1400

خریدار st 12

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغنی 90 کوتاه1 بلند80 کوتاه

28 فروردین، 1400

خریدار ورق روغنی

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق ۱/۲۵ روغنی عرض ۱متر

26 فروردین، 1400

خریدار ورق روغنی

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خردار روغنی ۲*۱۰۰۰ st22 فولاد۲/۵*۱۰۰۰ st ...

26 فروردین، 1400

خریدار ورق روغنی

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

در خواست خرید ورق روغنی ۸۰ به عرض کوتاه st14

25 فروردین، 1400

خریدار ورق روغنی

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغنی ۰/۶ عرض ۱۰۰۰ تناژ

25 فروردین، 1400

روغنی

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

ورق روغنی ۶۰ بلند مبارکه ظرفیت خریدارمتحویل تهران

24 فروردین، 1400

روغنی

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق 1 روغنی عرض 1 متر گرید st14 1 رول

24 فروردین، 1400

خریدار ورق روغنی

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خريدار ٢/٥ روغنى رول st14تک رول

19 فروردین، 1400

خریدار ورق روغنی

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ۹۰و۸۰ عرض ۱۰۰۰ روغنی ظرفیتداوودی

19 فروردین، 1400

درخواست ورق روغنی 1/2 کوتاه و بلند

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

درخواست ورق روغنی 1/2 کوتاه و بلند st12از هرکدام یک ظرف ...

17 فروردین، 1400

کویل روغنی

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار کویل روغنی فولاد 0.6*1250 یا 1280 کیفیت st 12 ...

16 فروردین، 1400

ورق روغنی (فولاد مبارکه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

درخواست 2000 تن ورق روغنی (فولاد مبارکه) واسه صادرات به ...

16 فروردین، 1400

خریدار ورق روغنی

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

ورق ۱/۲۵ روغنی عرض ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰تکرولدر هر شهری وبرای ه ...

25 اسفند، 1399

ورق روغنی

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

شرکت عطا استیل خریدار 1.15 روغنی به هر عرضی داخل اصفها ...

13 اسفند، 1399

خریدار ورق روغنی

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ۹۰ عرض۱۰۰۰ ظرفیت09121457454داوودی. بشکه سازی

13 اسفند، 1399

خریدار ورق روغنی

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

درخواست خرید روغنی ۹۰ عرض ۱۰۰۰ st12 ظرفیت09121457454

06 اسفند، 1399

خریدار ورق روغنی

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار 60روغنی st14 عرض یک متر ظرفیت09120285207

05 اسفند، 1399