خرید محصولات فلزی

تمام مسئولیت محتوای (متنی، تصویری، صوتی، فایل و…) و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطرح شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با منتشرکننده است و فولاد۲۴ هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.

روابط عمومی فولاد۲۴
خرید ورق روغنی چینی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

50 عرض 125 روغنی چینی خریداریم

25 اردیبهشت، 1401
خرید ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغنی 50 عرض 1 متر تک رول تهران هستم .

25 اردیبهشت، 1401
خرید ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغنی st14 ضخامت ۱/۵عرض ۱۲۵۰ می باشیم.

25 اردیبهشت، 1401
خریدار ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغنی 0.7 عرض 1000-St14 مبارکه یک ظرفیت2 ع ...

25 اردیبهشت، 1401
خرید ورق سرد
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خرید ورق سرد 50 عرض 1 متر یک رول هستیم.

20 اردیبهشت، 1401
ورق 50 روغنی گرید EK۴
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

ورق 50 روغنی گرید EK۴ مقدار 21 تن خریداریم .

19 اردیبهشت، 1401
خرید ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغنی 2 عرض یک متر ST 12 1 ظرفیت و 70 و 80 ع ...

18 اردیبهشت، 1401
خرید ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغنی با مشخصات ارسالی:ورق 80 و 90 روغنی ...

17 اردیبهشت، 1401
خریدار کناره ورق
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

درخواست خرید کنار ورق روغنی ۱۲۵ میباشم

10 اردیبهشت، 1401
خریدار روغنی فولاد
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغنی 70 کوتاه فولاد می باشم.

08 اردیبهشت، 1401
خریدار ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

ورق 60*1000 st12 «روغنی فولاد خریداریم»

08 اردیبهشت، 1401
خرید ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغنی 50 عرض 1 گرید st12 ظرفیت هستیم.

06 اردیبهشت، 1401
خرید ورق روغنی فولاد مبارکه
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

ورق روغنی فولاد مبارکه ۷۰ عرض ۱۳۳ یا ۱۳۴ تا ۱۳۶ گرید ST ...

06 اردیبهشت، 1401
خریدار ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغنی ضخامت 1 با عرض 1000 مبارکه هستیم.

04 اردیبهشت، 1401
خرید ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

ورق ۵۰ فولاد مبارکه st12 خریداریم .

04 اردیبهشت، 1401
خرید 70 روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

ورق روغنی فولاد مبارکه ۷۰ عرض ۱۳۳ یا ۱۳۴ یا ۱۳۶ گرید ST ...

01 اردیبهشت، 1401
خرید ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغنی 60 مبارکه عرض 1000 تر جیحا تهران مقدا ...

31 فروردین، 1401
خرید ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق 50 مبارکه عرض 1000 یا ابعاد 1 * 2 . میزان 7 ...

31 فروردین، 1401
خرید ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

ورق روغنی فولاد مبارکه 70 عرض 133 یا 134 یا 136 ...

31 فروردین، 1401
خرید ورق روغنی فولاد مبارکه
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

ورق روغنی فولاد مبارکه ۷۰ عرض ۱۳۴ گرید ST ۱۴ مقدار ۲ رو ...

28 فروردین، 1401