خرید محصولات فلزی

ورق روغنی (سرد)
22 آبان، 1402 3 هفته پیش

ورق روغنی

خریدار ورق ۸۰ عرض ۱متر تک رول روغنی

ورق روغنی (سرد)
22 آبان، 1402 3 هفته پیش

خریدار روغنی

ورق روغنی 40 به عرض 1000 هفت الماس خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
22 آبان، 1402 3 هفته پیش

خرید ورق روغنی st14

خریدار ورق روغنی st14 ضخامت 90 عرض 1000 هستیم.

ورق روغنی (سرد)
21 آبان، 1402 3 هفته پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی غرب st12 با مشخصات زیر میباشیم. 80 بلند 1 ظرفیت 70بلند 1 ظرفیت 90 بلند 1 ظرفیت

ورق روغنی (سرد)
21 آبان، 1402 3 هفته پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی ضخامت 3 میل با عرض 1.25 به میزان 3 کویل ورق روغنی ضخامت 1 میل با عرض 1 به میزان یک ظرفیت ورق روغنی ضخامت 1.5 میل با عرض 1.25به میزان یک ظرفیت و ...

ورق روغنی (سرد)
21 آبان، 1402 3 هفته پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی ضخامت 1 یا 9 با عرض 1000 هستیم.

ورق روغنی (سرد)
21 آبان، 1402 3 هفته پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی 50 یک متر MO6 لفاف آبی فاکتور سالم شرح فاکتور ورق روغنی به صورت رول به میزان یک ماشین ترجیحا فولاد مبارکه ورق روغنی 70، 150 به بالا به میزان دو رول ...

ورق روغنی (سرد)
20 آبان، 1402 3 هفته پیش

خرید ورق روغنی

ورق روغنی ضخامتهای 2 و 1/5 با عرض های 1500 و 1250 جهت صادرات به ازبکستان خریداریم.

ورق روغنی (سرد) فلزات غیر آهنی
20 آبان، 1402 3 هفته پیش

خریدار ورق آلومیناژ

ورق آلومیناژ از ضخامت 0/5 تا 1 از هر ضخامت 10 تن خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
20 آبان، 1402 3 هفته پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی 0/50 با عرض 1 خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
18 آبان، 1402 4 هفته پیش

ورق روغنی

خرید ورق روغنی 0/50 عرض 1 تماس :02133997997

ورق روغنی (سرد)
17 آبان، 1402 4 هفته پیش

خریدار ورق روغنی

کلاف روغنی فولاد مبارکه ضخامت 0.60 عرض ابعادی کیفیت st12 قیمت مناسب خریداریم

ورق روغنی (سرد)
17 آبان، 1402 4 هفته پیش

خریدار ورق روغنی

ورق 3روغنی فولاد مبارکه(ST12)تک رول/عرض مختلف خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
16 آبان، 1402 4 هفته پیش

ورق روغنی فولاد غرب

باسلام ورق روغنی فولاد غرب-انبار تهران و قم ST12 : 1عرض 1250 60 عرض 1250 77عرض 1250 1.5 عرض 1350 درجه2 60عرض 1250 AST 1.25 عرض 1250 SSCS بچه کلاف اسیدشویی 2 عرض ...

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد)
16 آبان، 1402 4 هفته پیش
ورق روغنی (سرد)
15 آبان، 1402 4 هفته پیش

ورق روغنی

روغنی ضخامت 0/80

ورق روغنی (سرد)
15 آبان، 1402 4 هفته پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی به ضخامت 0.5 و با عرض 1000 یا 1250 اصفهان هستیم.

ورق روغنی (سرد)
14 آبان، 1402 4 هفته پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی ۵۰روغنی st12 مبارکه عرض۱.۲۵ میباشیم. ۰۲۱۲۲۷۴۷۸۸۴

ورق روغنی (سرد)
14 آبان، 1402 4 هفته پیش

خرید ورق روغنی

روغنی ضخامت 0/67 فولاد مبارکه شماره تماس 33997997-021

ورق روغنی (سرد)
14 آبان، 1402 4 هفته پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی چین 50 با عرض 1 متر به میزان دو رول می باشیم.

×