شماره های تماس

آگهی خرید

جستجوی آگهی خرید
کل آگهی های خرید:۱۹۴
آگهی های خرید منقضی:۱۹۲
آگهی های خرید فعال:۲
۱۹۴ آگهی خرید یافت شد.
منقضی شده
آهنکو
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ - ۱۸:۱۰
RFQ-7200
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
آهنکو
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ - ۱۸:۴۶
RFQ-7199
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
آهنکو
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ - ۱۸:۳۷
RFQ-7197
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
بازرگانی برنا فلز
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ - ۱۲:۰۰
RFQ-7182
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
آهنکو
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ - ۱۴:۰۷
RFQ-7181
تعداد پیشنهاد۲ بیشتر
منقضی شده
آهنکو
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ - ۱۹:۰۰
RFQ-7147
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
فولاد برش زرین
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ - ۱۷:۰۰
RFQ-7138
تعداد پیشنهاد۱ بیشتر
منقضی شده
توحید ساعی
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ - ۱۰:۱۶
RFQ-7108
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
آهنکو
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ - ۱۲:۴۷
RFQ-7106
تعداد پیشنهاد۱ بیشتر
منقضی شده
آهنکو
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ - ۱۲:۱۴
RFQ-7098
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
محمد اکبری
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ - ۱۶:۰۰
RFQ-7088
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
اکبر علی نژاد
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ - ۲۳:۳۷
RFQ-7086
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
آهنکو
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ - ۱۱:۵۷
RFQ-7075
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
فولاد برش زرین
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ - ۱۷:۰۰
RFQ-7053
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
فولاد برش زرین
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ - ۱۷:۰۰
RFQ-7052
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
آهنکو
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ - ۰۹:۵۰
RFQ-6994
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
آهنکو
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ - ۰۹:۵۰
RFQ-6993
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
پژمان پژوهان
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ - ۱۳:۲۳
RFQ-6971
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
مصطفی معتمدی
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ - ۱۵:۲۰
RFQ-6917
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
مصطفی معتمدی
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ - ۱۵:۱۸
RFQ-6916
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
فولاد برش زرین
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ - ۱۷:۲۹
RFQ-6906
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
آهنکو
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ - ۱۷:۰۳
RFQ-6893
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
آهنکو
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ - ۱۷:۰۵
RFQ-6892
تعداد پیشنهاد۱ بیشتر
منقضی شده
آهنکو
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ - ۱۷:۰۴
RFQ-6891
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
مهدلوله امروز
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ - ۱۳:۴۳
RFQ-6890
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
آذین آهن زرین
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ - ۱۳:۲۰
RFQ-6889
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
آذین آهن زرین
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ - ۱۳:۱۴
RFQ-6888
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
حسین آخوندنیا
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ - ۱۳:۲۳
RFQ-6857
تعداد پیشنهاد۱ بیشتر
منقضی شده
شایگان صنعت رازی
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ - ۱۰:۱۱
RFQ-6814
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
نیک پی کویر
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ - ۲۰:۵۰
RFQ-6813
تعداد پیشنهاد۱ بیشتر
منقضی شده
زارع شاهی
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ - ۱۱:۵۰
RFQ-6782
تعداد پیشنهاد۱ بیشتر
منقضی شده
زارع شاهی
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ - ۱۱:۴۸
RFQ-6781
تعداد پیشنهاد۱ بیشتر
منقضی شده
مهسازبنای یزد
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ - ۱۴:۱۵
RFQ-6737
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
صابر توکلی
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ - ۱۲:۳۱
RFQ-6653
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
حسین دبیری
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ - ۱۷:۰۶
RFQ-6619
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
آهنکو
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ - ۱۳:۴۸
RFQ-6614
تعداد پیشنهاد۱ بیشتر
منقضی شده
آهنکو
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ - ۱۷:۴۹
RFQ-6601
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
آهنکو
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ - ۱۷:۰۳
RFQ-6557
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
فولاد برش زرین
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ - ۱۸:۵۱
RFQ-6527
تعداد پیشنهاد۳ بیشتر
منقضی شده
روهینا پیشرو سازه
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ - ۱۷:۰۰
RFQ-6526
تعداد پیشنهاد۱ بیشتر
منقضی شده
فولاد برش زرین
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ - ۱۱:۴۵
RFQ-6493
تعداد پیشنهاد۲ بیشتر
بازرگانی روح الله ملکشاهی
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ - ۱۶:۱۰
RFQ-6480
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
آهنکو
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ - ۱۴:۰۰
RFQ-6479
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
حسین شعبانی
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ - ۰۵:۳۰
RFQ-6470
تعداد پیشنهاد۱ بیشتر
منقضی شده
علی صدایی
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ - ۱۲:۵۳
RFQ-6460
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
فراچاپ
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ - ۱۸:۲۵
RFQ-6429
تعداد پیشنهاد۵ بیشتر
منقضی شده
مهدی زارعی
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ - ۱۷:۳۹
RFQ-6419
تعداد پیشنهاد۶ بیشتر
منقضی شده
مهدی زارعی
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ - ۱۷:۳۶
RFQ-6418
تعداد پیشنهاد۳ بیشتر
منقضی شده
بازرگانی برنا فلز
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ - ۱۰:۴۷
RFQ-6417
تعداد پیشنهاد۱ بیشتر
منقضی شده
فرشاد شهشهانی
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ - ۱۰:۴۰
RFQ-6414
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ - ۱۸:۳۸
RFQ-6395
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
احسان نظری
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ - ۲۱:۱۳
RFQ-6388
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
ایلیا تجارت
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ - ۲۱:۳۰
RFQ-6383
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
ایلیا تجارت
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ - ۲۱:۳۰
RFQ-6380
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
ایلیا تجارت
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ - ۲۱:۳۰
RFQ-6379
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
ایلیا تجارت
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ - ۲۱:۳۰
RFQ-6378
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
ایلیا تجارت
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ - ۲۱:۳۰
RFQ-6377
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
ایلیا تجارت
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ - ۰۴:۴۷
RFQ-6343
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
ایلیا تجارت
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ - ۰۴:۴۷
RFQ-6342
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
روهینا پیشرو سازه
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ - ۱۷:۰۳
RFQ-6255
تعداد پیشنهاد۲ بیشتر
منقضی شده
علیرضا رفیعی
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۲۰:۰۰
RFQ-6233
تعداد پیشنهاد۱ بیشتر
منقضی شده
علی طهماسبی
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ - ۱۰:۲۰
RFQ-6215
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
محمدرضا ترابی
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ - ۱۷:۴۹
RFQ-6214
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
مصطفی معتمدی
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ - ۰۹:۲۸
RFQ-6213
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
فولاد برش زرین
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ - ۰۹:۲۶
RFQ-6195
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
مهدی زارعی
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ - ۲۰:۲۵
RFQ-6185
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
سعید شیشه گر
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ - ۱۰:۵۴
RFQ-6184
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
حسین پرورش
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ - ۱۰:۵۲
RFQ-6183
تعداد پیشنهاد۱ بیشتر
منقضی شده
علی حسامی
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ - ۱۰:۵۸
RFQ-6116
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
حسین شعبانی
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ - ۱۲:۱۸
RFQ-6054
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
حسین شعبانی
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ - ۱۵:۰۰
RFQ-6053
تعداد پیشنهاد۱ بیشتر
منقضی شده
حسین شعبانی
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ - ۱۵:۰۴
RFQ-6050
تعداد پیشنهاد۲ بیشتر
منقضی شده
برش کاری نوین
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ - ۱۷:۰۰
RFQ-6035
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
حمید شمس نیا
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ - ۱۷:۰۰
RFQ-5985
تعداد پیشنهاد۳ بیشتر
منقضی شده
تیام توسعه آینده
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ - ۱۰:۴۳
RFQ-5975
تعداد پیشنهاد۱ بیشتر
منقضی شده
سوره سازه جی
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ - ۱۱:۰۱
RFQ-5856
تعداد پیشنهاد۱ بیشتر
منقضی شده
علی یارلو
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ - ۲۱:۴۴
RFQ-5850
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
امیر دهشیری
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ - ۰۹:۰۷
RFQ-5834
تعداد پیشنهاد۱ بیشتر
منقضی شده
فولاد بکر افشان
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ - ۱۲:۰۹
RFQ-5820
تعداد پیشنهاد۱ بیشتر
منقضی شده
فولاد بکر افشان
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ - ۱۲:۰۷
RFQ-5819
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
فولاد بکر افشان
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ - ۱۲:۰۲
RFQ-5818
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
بازرگانی صادقی
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ - ۱۹:۰۰
RFQ-5782
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
وحید فاضلی
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ - ۱۷:۳۰
RFQ-5755
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
قالبسازی آزما
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ - ۱۳:۲۲
RFQ-5695
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
کسری فولاد سپاهان
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ - ۱۲:۵۱
RFQ-5688
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
مهدی مختاری
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ - ۱۸:۱۳
RFQ-5675
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
احمد مشکل گشا
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ - ۱۲:۰۸
RFQ-5655
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
مهدی تقی زاده
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ - ۱۴:۱۸
RFQ-5628
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
Steel Trade Co.‎
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ - ۱۳:۰۰
RFQ-5583
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
نوین صنعت اسپادان
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ - ۰۰:۵۰
RFQ-5557
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
نوین صنعت اسپادان
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ - ۰۰:۵۰
RFQ-5555
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
نوین صنعت اسپادان
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ - ۰۰:۴۵
RFQ-5554
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
صمد انصاری
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ - ۰۹:۲۴
RFQ-5506
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
کیان برش توس
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ - ۱۳:۰۱
RFQ-5487
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
علی خان
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ - ۲۳:۵۳
RFQ-5454
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
آفاق تجارت سهند
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ - ۱۸:۰۴
RFQ-5354
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
کسری فولاد سپاهان
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ - ۱۷:۳۰
RFQ-5197
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
مصطفی کارآمد
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ - ۱۲:۴۳
RFQ-5176
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
حمید گرگانی
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ - ۱۷:۰۰
RFQ-5093
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر