فولاد اسپریس

احمد رستگار پناه

27%
نام شرکت :

فولاد اسپریس

نام مدیر عامل :

احمد رستگار پناه

کد کاربری :

f24-9747

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :

-

شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

تولید کننده شمش . اهن اسفنجی . گندله . پوسته اکسید . کنستانتره

درخواست خرید فولاد اسپریس

مشاهده بیشتر