نام شرکت :

سپاهان پانچ

نام مدیر عامل :

ریاحی نیا

کد کاربری :

f24-9744

وب سایت :

ایمیل :

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

انواع ورق پانچ شده

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

ورق پانچ

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات پانچ و سوراخکاری

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید سپاهان پانچ

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید