آگهی های خرید سپاهان پانچ ( ریاحی نیا)

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-34722
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

03 شهریور، 1399

آخرین آگهی های خرید فولاد 24

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید