سید مصطفی حسینی (حسینی) - 9398

سید مصطفی حسینی

حسینی

36%
جزئیات...
نام :

سید مصطفی حسینی

نام تجاری :

حسینی

کد کاربری :

f24-9398

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ساخت قطعات خودرو

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

ساخت قطعه و قالب فلزی

مشخصات:

خاخت قطعات خودرو

×