نام :

سید مصطفی حسینی

نام تجاری :

حسینی

کد کاربری :

f24-9398

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ساخت قطعات خودرو

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

ساخت قطعه و قالب فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

خاخت قطعات خودرو

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید سید مصطفی حسینی

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید