آگهی های خرید سید مصطفی حسینی (حسینی)

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-33680
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

ضخامت 0.6 میلخام بدون سخت کاری و عملیات حرارتیعرض 30 سا ...

22 مرداد، 1399

آخرین آگهی های خرید فولاد 24

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید