بازرگانی عیوض خانی (محسن عیوض خانی) - 906

بازرگانی عیوض خانی

محسن عیوض خانی

36%
جزئیات...
نام شرکت :

بازرگانی عیوض خانی

نام مدیر عامل :

محسن عیوض خانی

کد کاربری :

f24-906

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02166672131
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

بورس ورق

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

فایل های ضمیمه :
×