آهن آلات اکبری (ابوالفضل اکبری) - 905

آهن آلات اکبری

ابوالفضل اکبری

37%
جزئیات...
نام شرکت :

آهن آلات اکبری

نام مدیر عامل :

ابوالفضل اکبری

کد کاربری :

f24-905

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02166672179
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران بازار آهن شاد باد بلوک هفت

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 66672179

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

مشخصات:

انواع ورق شیت شده

دسته محصول :

پروفیل

مشخصات:

انواع قوطی و پروفیل و تسمه کرومیت

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

نبشی

فایل های ضمیمه :