شرکت حمل ونقل نگاربارسپاهان (محسن زراعتی شمس ابادی) - 8965

شرکت حمل ونقل نگاربارسپاهان

محسن زراعتی شمس ابادی

57%
جزئیات...
نام شرکت :

شرکت حمل ونقل نگاربارسپاهان

نام مدیر عامل :

محسن زراعتی شمس ابادی

کد کاربری :

f24-8965

وب سایت :

ایمیل :

negarbar@yahoo.com

تلفن : 03133866865
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

1379

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

حمل ونقل آهن و آلات از ذوب آهن اصفهان با کد باربری114 از مجتمع فولاد سبا با کد 1221 و انبارهای اصفهان به سایر نقاط کشور

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان منطقه صنعتی امیرکبیر شاپور جدید پایانه امیرکبیر

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 03133866865

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

مشخصات:

حمل محصولاد ذوب آهن (کد باربری 114) حمل محصولاد مجتمع فولاد سبا ( کد باربری 1221)

×