شرکت حمل ونقل نگاربارسپاهان

محسن زراعتی شمس ابادی

57%
جزئیات...

اعلام موجودی شرکت حمل ونقل نگاربارسپاهان (محسن زراعتی شمس ابادی) - 8965

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 32491 06 مرداد (کد : 8282)

انجام خدمات حمل و نقل حمل ونقل آهن و آلات از ذوب آهن اصفهان با کد باربری114 از مجتمع فولاد سبا با کد 1221 و انبارهای اصفهان به سایر نقاط کشور 03133866865 زراعتی

×