آگهی های فروش بیدی

صورت بار ورق گرم (سیاه) شنبه 09 مهر

موجودی ورق سیاه خدمات برش فولاد ثمین 🔹ورق سیاه 35 میل عرض 2/50 طول 6متر 🔹نوردی 8میل عرض 1000طول 6متر 10 میل عرض 60 به طول 6متر 10 میل عرض 60 به طول 10 میل عرض 1000 طول 6متر 12 میل عرض 1000 طول 6متر 15 میل عرض 1000طول 6 متر 20 میل عرض 1200طول بلند 20 میل عرض 50 به طول 25 میل عرض 1200طول بلند 30 میل عرض 1200 طول بلند 40 میل عرض 1200 طول بلند 70 میل عرض 1200طول بلند تلفن : 55508638 -55446175

09 مهر، 1401
صورت بار ورق گرم (سیاه) شنبه 02 مهر

🔹ورق سیاه نوردی ۸میل عرض ۱۰۰۰طول ۶متر ۸ میل عرض ۱۰۰۰ طول ۳تا ۴متر ۱۰ میل عرض ۶۰ به طول ۶متر ۱۰ میل عرض ۶۰ به طول ۱۰ میل عرض ۱۰۰۰ طول ۶متر ۱۲ میل عرض ۱۰۰۰ طول ۶متر ۱۵ میل عرض ۱۰۰۰طول ۶ متر ۲۰ میل عرض ۱۲۰۰طول بلند ۲۰ میل عرض ۵۰ به طول ۲۵ میل عرض ۱۲۰۰طول بلند ۳۰ میل عرض ۱۲۰۰ طول بلند

02 مهر، 1401
صورت بار ورق گرم (سیاه) دوشنبه 28 شهریور

🔹ورق سیاه نوردی 8میل عرض 1000طول 6متر 10 میل عرض 60 به طول 6متر 10 میل عرض 60 به طول 10 میل عرض 1000 طول 6متر 12 میل عرض 1000 طول 6متر 15 میل عرض 1000طول 6 متر 20 میل عرض 1200طول بلند 20 میل عرض 50 به طول 25 میل عرض 1200طول بلند 30 میل عرض 1200 طول بلند 40 میل عرض 1200 طول بلند 50 میل عرض 1200 طول بلند

28 شهریور، 1401
صورت بار ورق گرم (سیاه) چهارشنبه 09 شهریور

🔹ورق سیاه نوردی 8میل عرض 1000طول 6متر 8 میل عرض 1000 طول 3تا 4متر 10 میل عرض 60 به طول 6متر 10 میل عرض 60 به طول 10 میل عرض 1000 طول 6متر 12 میل عرض 1000 طول 6متر 15 میل عرض 1000طول 6 متر 20 میل عرض 1200طول بلند 20 میل عرض 50 به طول 25 میل عرض 1200طول بلند 30 میل عرض 1200 طول بلند

09 شهریور، 1401
صورت بار میلگرد آجدار سه شنبه 08 شهریور

🔹 میلگرد: ۱۴۰,۲۳۹ ریال 🔹 تیرآهن: ۱۵۲,۷۰۲ ریال 🔹 نبشی: ۱۴۵,۱۵۷ ریال 🔹ناودانی: ۱۴۹,۵۴۸ تا ۱۵۰,۷۶۲ ریال

08 شهریور، 1401
صورت بار ورق گرم (سیاه) سه شنبه 08 شهریور

🔹ورق سیاه نوردی 8میل عرض 1000طول 6متر 8 میل عرض 1000 طول 3تا 4متر 10 میل عرض 60 به طول 6متر 10 میل عرض 60 به طول 10 میل عرض 1000 طول 6متر 12 میل عرض 1000 طول 6متر 15 میل عرض 1000طول 6 متر 20 میل عرض 1200طول بلند 20 میل عرض 50 به طول 25 میل عرض 1200طول بلند 30 میل عرض 1200 طول بلند

08 شهریور، 1401
صورت بار ورق گرم (سیاه) دوشنبه 13 تیر

🔵🔵🔵 🔹ورق سیاه 15 میل 6در 2 متر 15 میل 6در 2/5 15 میل 12 در 2/5 ورق ساخت کره ورق سیاه st52 28 میل 2در 6/5 35 میل 2/5 در 12 🔹ورق سیاه 10 میل عرض 60 دو سر آرایش 10 میل عرض 1طول 6متر 12 میل عرض 1 طول 6متر

13 تیر، 1401
صورت بار ورق گرم (سیاه) پنجشنبه 06 آبان

"خدمات برش فولاد ثمين✴️ ✳️خرید و فروش کلیه ورق های سياه *انواع خدمات برش ✳️ورق فولاد مبارکه، اکسین، کاویان، گیلان، قطعات، خرم آباد، سبا، st37, st52"

06 آبان، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) پنجشنبه 06 آبان

فولاد ثمین عرضه انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی انواع ورق سیاه از کارخانه برش ورق با ابعاد و طول های مختلف 02155508637 http://foladsamin.ir

06 آبان، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) چهارشنبه 19 آبان

🔵🔵🔵 🔹ورق نوردی تهران 10 میل نوردی عرض 60 10 میل نوردی عرض 125 12 میل نوردی عرض 125 15 میل نوردی عرض 125 🔹ورق قطعات تهران ورق 10 میل ورق 12 میل ورق 15 میل

19 آبان، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) چهارشنبه 17 شهریور

"خدمات برش فولاد ثمين✴️ ✳️خرید و فروش کلیه ورق های سياه *انواع خدمات برش ✳️ورق فولاد مبارکه، اکسین، کاویان، گیلان، قطعات، خرم آباد، سبا، st37, st52"

17 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) چهارشنبه 10 شهریور

🔹ورق اکسین انبار تهران 200میل 154در 354الیاژst52 205میل 142در 421الیاژ st52 220 میل 135 در 421الیاژ st52 175میل 138در317الیاژ st37 240 میل 125در 386الیاژ st37 🔹ورق نوردی تهران 10 میل نوردی عرض 60 🔹ورق قطعات تهران ورق 10 میل ورق 12 میل ورق 15 میل تلفن : 55508638 -55446175

10 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) سه شنبه 09 شهریور

🔹ورق اکسین انبار تهران 200میل 154در 354الیاژst52 205میل 142در 421الیاژ st52 220 میل 135 در 421الیاژ st52 175میل 138در317الیاژ st37 240 میل 125در 386الیاژ st37 🔹ورق نوردی تهران 10 میل نوردی عرض 60 🔹ورق قطعات تهران ورق 10 میل ورق 12 میل ورق 15 میل تلفن : 55508638 -55446175

09 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) دوشنبه 08 شهریور

🔹ورق اکسین انبار تهران 200میل 154در 354الیاژst52 205میل 142در 421الیاژ st52 220 میل 135 در 421الیاژ st52 175میل 138در317الیاژ st37 240 میل 125در 386الیاژ st37 🔹ورق نوردی تهران 10 میل نوردی عرض 60 🔹ورق قطعات تهران ورق 10 میل ورق 12 میل ورق 15 میل

08 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) یکشنبه 07 شهریور

🔵🔵🔵 ورق فابریک مبارکه تحویلی 6میل مبارکه ۶ در 150 8میل مبارکه 6در 150 10 میل مبارکه 6در 150 12 میل مبارکه 6 در 150 15 میل مبارکه 6در 150 تحویل تهران تلفن : 55508638 -55446175

07 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) دوشنبه 01 شهریور

🔵🔵🔵 🔹ورق نوردی تهران 10 میل نوردی عرض 60 🔹ورق قطعات تهران ورق 10 میل ورق 12 میل ورق 15 میل https://t.me/foladsamin

01 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) یکشنبه 17 مرداد

🔹موجودي اهواز ورق 20 میل 2در طول ورق 25 میل 2 در طول St37 🔹ورق اکسینst37 20 میل 2در طول 25 میل 2در طول 50 میل 2در 12 🔹اکسین st52 14 میل 2در 12 16 میل 2در 12 🔹ورق نوردی 10 میل نوردی عرض 60 🔹ورق قطعات ورق 10 میل ورق 12 میل ورق 15 میل تلفن : 55508638 -55446175

17 مرداد، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) دوشنبه 11 مرداد

موجودي تهران ورق10 میل عرض 125 ورق 12میل عرض 125 ورق 15 میل عرض 125 St37 🔹ورق اکسینst37 20 میل 2در طول 25 میل 2در طول 50 میل 2در 12 🔹اکسین st52 14 میل 2در 12 16 میل 2در 12 🔹ورق نوردی 10 میل نوردی عرض 60 🔹ورق قطعات ورق 10 میل ورق 12 میل ورق 15 میل

11 مرداد، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) یکشنبه 10 مرداد

موجودي تهران ورق اکسینst37 20 میل 2در طول 25 میل 2در طول 50 میل 2در 12 🔹اکسین st52 14 میل 2در 12 16 میل 2در 12 🔹ورق نوردی 10 میل نوردی عرض 60 🔹ورق قطعات ورق 10 میل ورق 12 میل ورق 15 میل تلفن : 55508638 -55446175

10 مرداد، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) شنبه 09 مرداد

موجودي تهران ورق اکسینst37 20 میل 2در طول 25 میل 2در طول 50 میل 2در 12 🔹اکسین st52 14 میل 2در 12 16 میل 2در 12 🔹ورق نوردی 10 میل نوردی عرض 60 🔹ورق قطعات ورق 10 میل ورق 12 میل ورق 15 میل ✴️خدمات برش فولاد ثمين✴️ ✳️خرید و فروش کلیه ورق های سياه *انواع خدمات برش ✳️ورق فولاد مبارکه، اکسین، کاویان، گیلان، قطعات، خرم آباد، سبا، st37, st52 ✳️نرخ روز آهن آلات ✳️اخبار لحظه اي تلفن : 55508638 -55446175

09 مرداد، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) چهارشنبه 06 مرداد

موجودي تهران ورق اکسینst37 20 میل 2در طول 25 میل 2در طول 50 میل 2در 12 🔹اکسین st52 14 میل 2در 12 16 میل 2در 12 🔹ورق نوردی 10 میل نوردی عرض 60 🔹ورق قطعات ورق 10 میل ورق 12 میل ورق 15 میل تلفن : 55508638 -55446175

06 مرداد، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) یکشنبه 27 تیر

🔹موجودي برشکاری آهن مکان ورق 10 میل نوردی عرض 60 ورق 10 میل قطعات ورق 12 میل قطعات ورق 15 میل قطعات 🔹موجودي اکسین تهران St52 200 میل 3/5 در 150 205 میل 4در 140 220 میل 4 در 135 St37 🔹ورق 25 میل 2در 8 175 میل 140 در 3متر 240 میل 125 3/80 🔹انبار اهواز ورق 20میل عرض 2 طول بلند ورق 25 میل عرض 2 طول بلند ورق 50 میل عرض 2 طول بلند

27 تیر، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) دوشنبه 21 تیر

🔹موجودي برشکاری آهن مکان ورق 10 میل نوردی عرض 60 ورق 10 میل قطعات ورق 12 میل قطعات ورق 15 میل قطعات 🔹موجودي اکسین تهران St52 200 میل 3/5 در 150 205 میل 4در 140 220 میل 4 در 135 St37 🔹ورق 25 میل 2در 8 175 میل 140 در 3متر 240 میل 125 3/80 🔹انبار اهواز ورق 20میل عرض 2 طول بلند ورق 25 میل عرض 2 طول بلند ورق 50 میل عرض 2 طول بلند

21 تیر، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) یکشنبه 20 تیر

🔹موجودي برشکاری آهن مکان ورق 10 میل نوردی عرض 60 ورق 10 میل قطعات ورق 12 میل قطعات ورق 15 میل قطعات 🔹موجودي اکسین تهران St52 200 میل 3/5 در 150 205 میل 4در 140 220 میل 4 در 135 St37 175 میل 140 در 3متر 240 میل 125 3/80 🔹انبار اهواز ورق 20میل عرض 2 طول بلند ورق 25 میل عرض 2 طول بلند ورق 50 میل عرض 2 طول بلند

20 تیر، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) شنبه 19 تیر

🔹موجودي برشکاری آهن مکان ورق 10 میل نوردی عرض 60 ورق 10 میل قطعات ورق 12 میل قطعات ورق 15 میل قطعات سرورق 15 میل قطعات سرورق15 میل اکسین سرورق 20 میل اکسین 🔹موجودي اکسین تهران St52 200 میل 3/5 در 150 205 میل 4در 140 220 میل 4 در 135 St37 175 میل 140 در 3متر 240 میل 125 3/80 🔹انبار اهواز ورق 20میل عرض 2 طول بلند ورق 25 میل عرض 2 طول بلند ورق 50 میل عرض 2 طول بلند

19 تیر، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) چهارشنبه 16 تیر

🔹موجودي برشکاری آهن مکان ورق 10 میل نوردی عرض 60 ورق 10 میل قطعات ورق 12 میل قطعات ورق 15 میل قطعات سرورق 15 میل قطعات سرورق15 میل اکسین سرورق 20 میل اکسین 🔹موجودي اکسین تهران St52 ورق 15 میل 2در 12 200 میل 3/5 در 150 205 میل 4در 140 220 میل 4 در 135 St37 175 میل 140 در 3متر 240 میل 125 3/80 🔹انبار اهواز ورق 20میل عرض 2 طول بلند ورق 25 میل عرض 2 طول بلند ورق 50 میل عرض 2 طول بلند

16 تیر، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) سه شنبه 15 تیر

🔹موجودي برشکاری آهن مکان ورق 10 میل نوردی عرض 60 ورق 10 میل قطعات ورق 12 میل قطعات ورق 15 میل قطعات سرورق 15 میل قطعات سرورق15 میل اکسین سرورق 20 میل اکسین 🔹موجودي اکسین تهران St52 ورق 15 میل 2در 12 200 میل 3/5 در 150 205 میل 4در 140 220 میل 4 در 135 St37 175 میل 140 در 3متر 240 میل 125 3/80 ورق 20میل عرض 2 طول بلند ورق 25 میل عرض 2 طول بلند ورق 50 میل عرض 2 طول بلند

15 تیر، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) دوشنبه 14 تیر

🔹موجودي برشکاری آهن مکان و اهواز ورق 10 میل نوردی عرض 60 ورق 10 میل قطعات ورق 12 میل قطعات ورق 15 میل قطعات سرورق 15 میل قطعات سرورق15 میل اکسین سرورق 20 میل اکسین 🔹موجودي اکسین تهران St52 ورق 15 میل 2در 12 200 میل 3/5 در 150 205 میل 4در 140 220 میل 4 در 135 St37 175 میل 140 در 3متر 240 میل 125 3/80 🔹موجودي اکسین انبار اهواز ورق 20میل عرض 2 طول بلند ورق 25 میل عرض 2 طول بلند ورق 50 میل عرض 2 طول بلند

14 تیر، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) یکشنبه 13 تیر

🔹موجودي برشکاری آهن مکان و اهواز ورق 10 میل نوردی عرض 60 ورق 10 میل قطعات ورق 12 میل قطعات ورق 15 میل قطعات سرورق 15 میل قطعات سرورق15 میل اکسین سرورق 20 میل اکسین 🔹موجودي اکسین تهران St52 ورق 15 میل 2در 12 200 میل 3/5 در 150 205 میل 4در 140 220 میل 4 در 135 St37 175 میل 140 در 3متر 240 میل 125 3/80 🔹موجودي اکسین انبار اهواز ورق 20میل عرض 2 طول بلند ورق 25 میل عرض 2 طول بلند ورق 50 میل عرض 2 طول بلند

13 تیر، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) شنبه 12 تیر

🔹موجودي برشکاری آهن مکان ورق 10 میل نوردی عرض 60 ورق 10 میل قطعات ورق 12 میل قطعات ورق 15 میل قطعات سرورق 15 میل قطعات سرورق15 میل اکسین سرورق 20 میل اکسین 🔹موجودي اکسین تهران St52 ورق 15 میل 2در 12 200 میل 3/5 در 150 205 میل 4در 140 220 میل 4 در 135 St37 175 میل 140 در 3متر 240 میل 125 3/80 انبار تهران @foladsamin

12 تیر، 1400

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید