صندلیسازی اسفنج قالبی ایران (محسن غفاری منفرد) - 835

صندلیسازی اسفنج قالبی ایران

محسن غفاری منفرد

36%
جزئیات...
نام شرکت :

صندلیسازی اسفنج قالبی ایران

نام مدیر عامل :

محسن غفاری منفرد

کد کاربری :

f24-835

وب سایت :

ایمیل :

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

تولید انواع صندلی خودرو خرید انواع اسید شویی،سیاه و روغنی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

مشخصات:

خریدار

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

مشخصات:

خریدار

دسته محصول :

تجهیزات و ماشین آلات

مشخصات:

تولید انواع صندلی خودرو

×