پرهام سعدوندى

حمل و نقل قير آريان

42%
نام :

پرهام سعدوندى

نام تجاری :

حمل و نقل قير آريان

کد کاربری :

f24-8028

وب سایت :

ایمیل :

bitumen.trading.ariyan@gmail.com

تلفن :
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات حمل و نقل

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید