فولاد برتر الارا ( فولادحدیدگسترصالح)

رضا صالح زاده

73%
جزئیات...

آگهی های خرید فولاد برتر الارا ( فولادحدیدگسترصالح) (رضا صالح زاده) - 8008

ورق گالوانیزه و رنگی
11 دی، 1401 11 ماه پیش

خریدار ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه 50 بلند یک ظرفیت خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
11 دی، 1401 11 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی 1/5 عرض 1 متر ST14 به میزان 20 تن خریدار می باشیم.

ورق گالوانیزه و رنگی
23 آذر، 1401 12 ماه پیش

خریدار ورق کاشان

ورق گالوانیزه 40 عرض 1 متر کاشان دو رول خریداریم.

ورق گالوانیزه و رنگی
10 مرداد، 1400 2 سال پیش

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-35359

از ضخامت 0/2تا0/48 گالوانیزه هر چی باشه خریدارم با تشکر مدیریت آهن فولاد برتر الارا رضا صالح زاده

ورق گرم (سیاه)
10 مرداد، 1400 2 سال پیش
ورق گالوانیزه و رنگی
10 مرداد، 1400 2 سال پیش
استیل
10 مرداد، 1400 2 سال پیش
ورق گالوانیزه و رنگی
10 مرداد، 1400 2 سال پیش

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-30615

فرقی نمیکنه چه کارخانه ای باشه،فقط شهرکرد و تاراز نباشه

ورق گالوانیزه و رنگی
10 مرداد، 1400 2 سال پیش

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-30611

عرض مهم نیست به غیراز کارخانه تاراز و شهرکرد

ورق گالوانیزه و رنگی
10 مرداد، 1400 2 سال پیش

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-29762

کارخانه مهم نیست فقط ارزون باشه

ورق گالوانیزه و رنگی
10 مرداد، 1400 2 سال پیش

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-29564

ورق ۴۰ گالوانیزه عرض ۱ یا ۱/۲۵ کاشان یا سمنان یا هفت الماس یا روی اندود فقط شهرکرد یا تاراز نباشد

ورق گالوانیزه و رنگی
10 مرداد، 1400 2 سال پیش

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-29506

ورق۵۰گالوانیزه عرض۱متر حتما تاراز به وزن ۵تن(تو انبار تهران)

ورق گرم (سیاه)
10 مرداد، 1400 2 سال پیش

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-29169

ورق ۲سیاه عرض۱متر و ۱۲۵متر هر کدام ۲ظرفیت

ورق روغنی (سرد)
10 مرداد، 1400 2 سال پیش
ورق گالوانیزه و رنگی
10 مرداد، 1400 2 سال پیش

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-29019

فرقی نمیکنه واسه چه شرکت یا کارخانه ای باشه

ورق گالوانیزه و رنگی
10 مرداد، 1400 2 سال پیش
×