فولاد برتر الارا ( فولادحدیدگسترصالح)

رضا صالح زاده

73%

آگهی های خرید فولاد برتر الارا ( فولادحدیدگسترصالح) (رضا صالح زاده)

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-35359
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

از ضخامت 0/2تا0/48 گالوانیزه هر چی باشه خریدارمبا تشکر ...

16 شهریور، 1399
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-35358
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

16 شهریور، 1399
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-31771
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

به غیر از تاراز و شهرکرد

28 تیر، 1399
درخواست خرید استیل - RFQ-30617
دسته محصول :

استیل

ورق استیل دو پولیش

09 تیر، 1399
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-30615
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

فرقی نمیکنه چه کارخانه ای باشه،فقط شهرکرد و تاراز نباشه

09 تیر، 1399
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-30611
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

عرض مهم نیست به غیراز کارخانه تاراز و شهرکرد

09 تیر، 1399
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-29762
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

کارخانه مهم نیست فقط ارزون باشه

25 خرداد، 1399
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-29564
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

ورق ۴۰ گالوانیزه عرض ۱ یا ۱/۲۵ کاشان یا سمنان یا هفت ال ...

22 خرداد، 1399
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-29506
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

ورق۵۰گالوانیزه عرض۱متر حتما تاراز به وزن ۵تن(تو انبار ت ...

21 خرداد، 1399
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-29169
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

ورق ۲سیاه عرض۱متر و ۱۲۵متر هر کدام ۲ظرفیت

13 خرداد، 1399
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-29079
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

12 خرداد، 1399
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-29019
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

فرقی نمیکنه واسه چه شرکت یا کارخانه ای باشه

11 خرداد، 1399
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-29001
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

11 خرداد، 1399

آخرین آگهی های خرید فولاد 24

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید