آگهی های خرید صنایع فولاد کوهپایه

خرید شمش 125
دسته محصول :

شمش

شمش 125*125 یا 130*130 با گرید 3sp و کربن (14-22 ) مورد ...

17 شهریور، 1400
درخواست خرید شمش - RFQ-36924
دسته محصول :

شمش

شمش 125*125 یا 130*130 با گرید 3sp و کربن (14-22 ) مورد ...

08 مهر، 1399

آخرین آگهی های خرید فولاد 24

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید