بازرگانی آهن و فولاد فرهنگ ماشین

جواد فرهنگ

87%
جزئیات...

آگهی های خرید بازرگانی آهن و فولاد فرهنگ ماشین (جواد فرهنگ) - 6096

ورق گرم (سیاه)
10 مهر، 1402 23 ساعت پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق 3*1000. St22 و 3*125. St22 رول سبک میباشیم.

ورق روغنی (سرد)
26 شهریور، 1402 2 هفته پیش

خریدار ورق روغنی

روغنی ضخامت ۳۰ الی ۵۵ عرض ۷۰ الی ۱۲۰ خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
20 شهریور، 1402 3 هفته پیش

خریدار ورق سیاه

8*1500 10*1500 با گرید St37 خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
14 شهریور، 1402 4 هفته پیش

خریدار ورق سیاه

2*1250. St44 خریداریم

ورق گرم (سیاه)
04 مرداد، 1402 2 ماه پیش

تقاضای ورق سیاه

ورق سیاه 5عرض 120الی 130 Sec.st33.37.44 خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
31 تیر، 1402 2 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

6 میل عرض 90 الی140 ، St33.St37. dd خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
03 خرداد، 1402 4 ماه پیش

خردار ورق گرم

کلاف گرم ابعادی به ضخامت ۲/۵ الی ۳ عرض زیر ۱۰۰۰ اصفهان خریداریم .

ورق گرم (سیاه)
18 اردیبهشت، 1402 5 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق 3*125 به میزان 7 تن طول برش خریدارم

ورق گرم (سیاه)
09 اردیبهشت، 1402 5 ماه پیش

خریدار کلاف گرم

کلاف گرم اصفهان ضخامت 3 میل عرض 900 خریداریم .

ورق گرم (سیاه)
09 اردیبهشت، 1402 5 ماه پیش

خریدار ورق St37

خریدار ورق ضخامت 2/5 میل عرض 125 می باشیم .

ورق گرم (سیاه)
29 فروردین، 1402 6 ماه پیش

کلاف آجدار فولاد مبارکه اصفهان

کلاف آجدار فولاد مبارکه اصفهان 3 میل عرض 1000 خریداریم

ورق گرم (سیاه)
29 فروردین، 1402 6 ماه پیش

خریدار کلاف گرم

خریدار کلاف گرم ضخامت 8 میل کیفیت st52 می باشیم

ورق گرم (سیاه)
29 فروردین، 1402 6 ماه پیش

کلاف گرم اصفهان

کلاف گرم اصفهان 2میل عرض 1250 خریدار می باشیم.

ورق گرم (سیاه)
29 فروردین، 1402 6 ماه پیش

خریدار کلاف آجدار

کلاف آجدار ۳ فولادیا سبا 3میل عرض 1500 اصفهان خریداریم

ورق گرم (سیاه)
29 فروردین، 1402 6 ماه پیش

خریدار ورق آجدار

کلاف آجدار ۳ فولاد مبارکه 3×1500 اصفهان خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
24 دی، 1401 9 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه با گرید ST37 و ST33 با ضخامت 2/7 یا 2/8 عرض مختلف هستیم.(قیمت کف را تا چند ظرفیت خریداریم.)

ورق روغنی (سرد)
30 آبان، 1401 10 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

روغنی ۷۰ درجه ۲ مبارکه خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
10 آبان، 1401 11 ماه پیش

خریدار ورق گرم

ورق گرم ضخامتهای 2/8 و 2/7 ابعادی خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
26 مهر، 1401 11 ماه پیش

خریدار ورق گرم

خریدار 4*125 2*1000. St37

ورق گرم (سیاه)
25 مهر، 1401 12 ماه پیش

خرید ورق گرم

خریدار 2.3 ابعادی سیاه بار می باشیم.

ورق گرم (سیاه)
25 مهر، 1401 12 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه ضخامت 5 عرض 110 خریداریم.

فلزات آلیاژی
25 مهر، 1401 12 ماه پیش

خرید ورق گرید a516

خریدار ورق 6 ضخامت 1.5 گرید a516 می باشیم.

ورق گرم (سیاه)
25 مهر، 1401 12 ماه پیش

خرید ورق گرم

خریدار ورق 4 * 125 گرید St37 میباشیم .

ورق گرم (سیاه)
23 مهر، 1401 12 ماه پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق 2.3 ابعادی .

ورق گالوانیزه و رنگی
18 مهر، 1401 12 ماه پیش

خریدار ورق گالوانیزه

خریدار ورق 60 بلند کاشان قیمت مناسب در اصفهان هستیم.

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1401 12 ماه پیش

خرید ورق St52

خریدار ورق ۸میل ابعاد St52 هستیم.

ورق گرم (سیاه)
10 مهر، 1401 1 سال پیش

خرید ورق سیاه

خریدار ورق 10 * 1500گرید st37 فولاد هستیم.

ورق گرم (سیاه)
09 مهر، 1401 1 سال پیش

خرید ورق گرم

ورق 10 * 1500 st37 خریداریم

ورق گرم (سیاه)
30 شهریور، 1401 1 سال پیش

خرید ورق سیاه

ورق 4 * 1250درجه دو خریداریم .

ورق روغنی (سرد)
13 شهریور، 1401 1 سال پیش

خریدار روغنی

خریدار ورق روغنی 1/1ضخامت عرض 113 گرید St12

×