بازرگانی آهن و فولاد فرهنگ ماشین

جواد فرهنگ

92%

آگهی های خرید بازرگانی آهن و فولاد فرهنگ ماشین (جواد فرهنگ)

ورق روغنی (سرد)
30 آبان، 1401

خریدار ورق روغنی

روغنی ۷۰ درجه ۲ مبارکه خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
10 آبان، 1401

خریدار ورق گرم

ورق گرم ضخامتهای 2/8 و 2/7 ابعادی خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
26 مهر، 1401

خریدار ورق گرم

خریدار 4*125 2*1000. St37

ورق گرم (سیاه)
25 مهر، 1401

خرید ورق گرم

خریدار 2.3 ابعادی سیاه بار می باشیم.

ورق گرم (سیاه)
25 مهر، 1401

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه ضخامت 5 عرض 110 خریداریم.

فلزات آلیاژی
25 مهر، 1401

خرید ورق گرید a516

خریدار ورق 6 ضخامت 1.5 گرید a516 می باشیم.

ورق گرم (سیاه)
25 مهر، 1401

خرید ورق گرم

خریدار ورق 4 * 125 گرید St37 میباشیم .

ورق گرم (سیاه)
23 مهر، 1401

خریدار ورق گرم

خریدار ورق 2.3 ابعادی .

ورق گالوانیزه و رنگی
18 مهر، 1401

خریدار ورق گالوانیزه

خریدار ورق 60 بلند کاشان قیمت مناسب در اصفهان هستیم.

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1401

خرید ورق St52

خریدار ورق ۸میل ابعاد St52 هستیم.

ورق گرم (سیاه)
10 مهر، 1401

خرید ورق سیاه

خریدار ورق 10 * 1500گرید st37 فولاد هستیم.

ورق گرم (سیاه)
09 مهر، 1401

خرید ورق گرم

ورق 10 * 1500 st37 خریداریم

ورق گرم (سیاه)
30 شهریور، 1401

خرید ورق سیاه

ورق 4 * 1250درجه دو خریداریم .

ورق روغنی (سرد)
13 شهریور، 1401

خریدار روغنی

خریدار ورق روغنی 1/1ضخامت عرض 113 گرید St12

ورق گرم (سیاه)
13 شهریور، 1401

خریدار ورق گرم

خریدار ورق ضخامت 5 عرض1000 الی 103

ورق گرم (سیاه)
07 شهریور، 1401

خرید ورق گرم سبا

ورق گرم 3 * 1500 سبا خریداریم .

ورق گرم (سیاه)
07 شهریور، 1401

خرید ورق گرم

خریدار ۳ عرض ۱۲۵ و ۸۵ درجه ۲ و درجه ۱ رول سبک

ورق گرم (سیاه)
02 شهریور، 1401

خرید ورق گرم

ورق ۵ عرض ۱۲۵ الی ۱۳۸ گرید St37 , st44، st52 خریداریم .

ورق روغنی (سرد)
31 مرداد، 1401

خرید ورق روغنی

ورق روغنی کیفیت st12 ضخامت ۲.۵ خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
25 مرداد، 1401

خرید ورق سیاه

ورق ۳ عرض ۱۲۵ به میزان ۶ تن به صورت رول خریداریم.

آخرین درخواست خرید فولاد 24