دژ سازه آرسام ( دسا ) (رضایی) - 5769

دژ سازه آرسام ( دسا )

رضایی

36%
جزئیات...
نام شرکت :

دژ سازه آرسام ( دسا )

نام مدیر عامل :

رضایی

کد کاربری :

f24-5769

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02155223000
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

ورق های فولادی تمام مقاطع

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

مشخصات:

ورق کاویان و اکسین و فولاد مبارکه