آگهی های فروش آریا صنعت دلیجان (فریدون مظاهری)

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی چهارشنبه 23 شهریور

موجودی ورق رنگی فولاد مبارکه

23 شهریور، 1401
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی سه شنبه 22 شهریور

موجودی ورق گالوانیزه فولاد انبار زرین شهر

22 شهریور، 1401
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی سه شنبه 22 شهریور

موجودی ورق رنگی فولاد مبارکه

22 شهریور، 1401
صورت بار ورق روغنی (سرد) سه شنبه 22 شهریور

موجودی ورق روغنی فولاد غرب

22 شهریور، 1401
صورت بار ورق روغنی (سرد) دوشنبه 21 شهریور

موجودی ورق روغنی فولاد غرب

21 شهریور، 1401
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی دوشنبه 21 شهریور

موجودی ورق گالوانیزه تاراز و فولاد

21 شهریور، 1401
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی دوشنبه 21 شهریور

موجودی ورق رنگی فولاد مبارکه

21 شهریور، 1401
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی پنجشنبه 17 شهریور

موجودی ورق گالوانیزه تاراز و فولاد

17 شهریور، 1401
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی چهارشنبه 16 شهریور

موجودی ورق رنگی فولاد مبارکه

16 شهریور، 1401
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی پنجشنبه 10 شهریور

موجودی ورق گالوانیزه تاراز

10 شهریور، 1401
صورت بار ورق روغنی (سرد) پنجشنبه 29 اردیبهشت

موجودی روغنی

29 اردیبهشت، 1401
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی پنجشنبه 29 اردیبهشت

موجودی ورق رنگی

29 اردیبهشت، 1401
صورت بار قوطی و پروفیل دوشنبه 17 آبان

قیمت گذاری دوشنبه ۱۷ آبان ماه۱۴۰۰ 🔶 قوطی و پروفیل 🔶 قوطی وپروفیل ضخامت ۲ فولاد ⬅️۲۶۷۰۰ تومان قوطی و پروفیل ضخامت ۲ گیلان واهواز ⬅️ ۲۵۹۰۰تومان قوطی وپروفیل ضخامت ۲/۵ ⬅️ ۲۴۷۰۰تومان قوطی وپروفیل ضخامت۳ ⬅️۲۴۷۰۰تومان پروفیل روغنی ضخامت ۱/۲۵ و ۱/۵ ⬅️۳۰۵۰۰ تومان ستونی ۱۳۰*۱۳۰ ضخامت ۳/۵ و ۳ ⬅️ ۲۴۴۰۰تومان 🔴 کلیه قیمتها با تایید می‌باشد 🔴در صورت خرید ، پای صورت تخفیف لحاظ می گردد. 📌لینک اینستا گرام 👇 https://instagram.com/aria_sepahan_espadana?utm_medium=copy_link 📌لینک کانال تلگرام 👇 https://t.me/ariasepahanespadana تلفن های تماس : ☎️ ۰۳۱-۳۶۰۶۷ داخلی ۲۳۱ الی ۲۴۰ ☎️ خانم عبهر ۰۹۱۳۴۶۰۰۰۷۳ ☎️ ۰۹۱۳۴۶۰۰۰۷۴ خانم شجاعی داخلی ۲۶۱ الی ۲۶۷ قوطی و پروفیل آریا سپاهان اسپادانا آریا سپاهان اسپادانا تولید کننده ی انواع لوله،قوطی،پروفیل ستونی ،سازه ی فلزی ،فرمینگ ،ورق برشکاری آدرس :اصفهان خیابان مشتاق اول ابتدای خیابان ابوالحسن اصفهانی ساختمان آتشگاه طبقه ی سوم https://instagram.com/aria_sepahan_espadana?utm_medium تلفن۰۳۱۳۶۰۶۷

17 آبان، 1400
صورت بار قوطی و پروفیل شنبه 08 آبان

🔶 قوطی و پروفیل 🔶 قوطی وپروفیل ضخامت ۲ فولاد ⬅️۲۷۲۰۰ تومان قوطی و پروفیل ضخامت ۲ گیلان واهواز ⬅️ ۲۶۵۰۰تومان قوطی وپروفیل ضخامت ۲/۵ ⬅️ ۲۵۰۰۰تومان قوطی وپروفیل ضخامت۳ ⬅️۲۵۰۰۰تومان پروفیل روغنی ضخامت ۱/۲۵ و ۱/۵ ⬅️۳۰۰۰۰ تومان ستونی ۱۳۰*۱۳۰ ضخامت ۳/۳ و ۳ ⬅️ ۲۴۷۰۰تومان 🔴 کلیه قیمتها با تایید می‌باشد 🔴در صورت خرید ، پای صورت تخفیف لحاظ می گردد. 📌لینک اینستا گرام 👇 https://instagram.com/aria_sepahan_espadana?utm_medium=copy_link 📌لینک کانال تلگرام 👇 https://t.me/ariasepahanespadana تلفن های تماس : ☎️ ۰۳۱-۳۶۰۶۷ داخلی ۲۳۱ الی ۲۴۰ ☎️ خانم عبهر ۰۹۱۳۴۶۰۰۰۷۳ ☎️ ۰۹۱۳۴۶۰۰۰۷۴ خانم شجاعی داخلی ۲۶۱ الی ۲۶۷ قوطی و پروفیل آریا سپاهان اسپادانا آریا سپاهان اسپادانا تولید کننده ی انواع لوله،قوطی،پروفیل ستونی ،سازه ی فلزی ،فرمینگ ،ورق برشکاری آدرس :اصفهان خیابان مشتاق اول ابتدای خیابان ابوالحسن اصفهانی ساختمان آتشگاه طبقه ی سوم https://instagram.com/aria_sepahan_espadana?utm_medium تلفن۰۳۱۳۶۰۶۷

08 آبان، 1400
صورت بار قوطی و پروفیل شنبه 24 مهر

🔶 قوطی و پروفیل 🔶 قوطی وپروفیل ضخامت ۲ فولاد ⬅️۲۶۲۰۰ تومان قوطی و پروفیل ضخامت ۲ گیلان واهواز ⬅️ ۲۵۵۰۰ تومان قوطی وپروفیل ضخامت ۲/۵ ⬅️ ۲۴۶۰۰ تومان قوطی وپروفیل ضخامت۳ ⬅️۲۴۶۰۰ تومان پروفیل روغنی ضخامت ۱/۲۵ و ۱/۵ ⬅️۲۹۰۰۰تومان ستونی ۱۳۰*۱۳۰ ضخامت ۲/۸ و ۳ ⬅️ ۲۴۳۰۰ تومان 🔴 کلیه قیمتها با تایید می‌باشد 🔴در صورت خرید ، پای صورت تخفیف لحاظ می گردد. 📌لینک اینستا گرام 👇 https://instagram.com/aria_sepahan_espadana?utm_medium=copy_link 📌لینک کانال تلگرام 👇 https://t.me/ariasepahanespadana تلفن های تماس : ☎️ ۰۳۱-۳۶۰۶۷ داخلی ۲۳۱ الی ۲۴۰ ☎️ خانم عبهر ۰۹۱۳۴۶۰۰۰۷۳ ☎️ ۰۹۱۳۴۶۰۰۰۷۴ خانم شجاعی داخلی ۲۶۱ الی ۲۶۷ قوطی و پروفیل آریا سپاهان اسپادانا آریا سپاهان اسپادانا تولید کننده ی انواع لوله،قوطی،پروفیل ستونی ،سازه ی فلزی ،فرمینگ ،ورق برشکاری آدرس :اصفهان خیابان مشتاق اول ابتدای خیابان ابوالحسن اصفهانی ساختمان آتشگاه طبقه ی سوم https://instagram.com/aria_sepahan_espadana?utm_medium تلفن۰۳۱۳۶۰۶۷

24 مهر، 1400
صورت بار قوطی و پروفیل یکشنبه 11 مهر

🔶 قوطی و پروفیل 🔶 قوطی وپروفیل ضخامت ۲ فولاد ⬅️27200 تومان قوطی و پروفیل ضخامت ۲ گیلان واهواز ⬅️ 26500 تومان قوطی وپروفیل ضخامت ۲/۵ ⬅️ 25400 تومان قوطی وپروفیل ضخامت۳ ⬅️25400 تومان پروفیل روغنی ضخامت ۱/۲۵ و ۱/۵ ⬅️29500 تومان ستونی ۱۳۰*۱۳۰ ضخامت ۲/۸ ⬅️ 25400 تومان 🔴 کلیه قیمتها با تایید می‌باشد

11 مهر، 1400
ورق گالوانیزه و رنگی چهارشنبه 31 شهریور

موجودی ورق رنگی

31 شهریور، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی چهارشنبه 10 شهریور

ورق گالوانیزه

10 شهریور، 1400
صورت بار قوطی و پروفیل دوشنبه 08 شهریور

دوشنبه ۸ شهریور ماه 1400 🔶 قوطی و پروفیل 🔶 قوطی وپروفیل ضخامت ۲ فولاد ⬅️۲۹۰۰۰ تومان قوطی و پروفیل ضخامت ۲ گیلان واهواز ⬅️ ۲۸۲۰۰ تومان قوطی وپروفیل ضخامت ۲/۵ ⬅️ ۲۷۲۰۰ تومان قوطی وپروفیل ضخامت۳ ⬅️۲۷۲۰۰ تومان پروفیل روغنی ضخامت ۱/۲۵ و ۱/۵ ⬅️ ۳۰۵۰۰تومان ستونی ۱۳۰*۱۳۰ ضخامت ۲/۸ ⬅️ ۲۷۲۰۰ تومان 🔴 کلیه قیمتها با تایید می‌باشد تلفن۰۳۱۳۶۰۶۷

08 شهریور، 1400
صورت بار ورق روغنی (سرد) دوشنبه 08 شهریور

ورق روغنی تلفن۰۳۱۳۶۰۶۷

08 شهریور، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی یکشنبه 07 شهریور

ورق رنگی تلفن۰۳۱۳۶۰۶۷

07 شهریور، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی دوشنبه 01 شهریور

فروش گالوانیزه

01 شهریور، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی چهارشنبه 20 مرداد

ورق روغنی تلفن۰۳۱۳۶۰۶۷

20 مرداد، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی چهارشنبه 20 مرداد

ورق رنگی تلفن۰۳۱۳۶۰۶۷

20 مرداد، 1400
صورت بار قوطی و پروفیل چهارشنبه 20 مرداد

چهارشنبه ۲۰مرداد ماه ۱۴۰۰ 🔶 قوطی و پروفیل 🔶 قوطی وپروفیل ضخامت ۲ فولاد ⬅️۲۷۱۰۰ تومان قوطی و پروفیل ضخامت ۲ گیلان واهواز ⬅️ ۲۶۳۰۰ تومان قوطی وپروفیل ضخامت ۲/۵ ⬅️ ۲۵۱۰۰ تومان قوطی وپروفیل ضخامت۳ ⬅️۲۵۱۰۰ تومان ستونی ۱۳۰*۱۳۰ ضخامت ۲/۸ و ۳ ⬅️۲۵۱۰۰ تومان پروفیل روغنی ضخامت ۱/۲۵ و ۱/۵ ⬅️ ۲۸۹۰۰ تومان کلیه قیمتها با تایید می‌باشد

20 مرداد، 1400
صورت بار ورق روغنی (سرد) دوشنبه 18 مرداد

ورق روغنی تلفن۰۳۱۳۶۰۶۷

18 مرداد، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی دوشنبه 18 مرداد

ورق رنگی تلفن۰۳۱۳۶۰۶۷

18 مرداد، 1400
صورت بار قوطی و پروفیل یکشنبه 17 مرداد

یکشنبه ۱۷مرداد ماه ۱۴۰۰ 🔶 قوطی و پروفیل 🔶 قوطی وپروفیل ضخامت ۲ فولاد ⬅️۲۷۱۰۰ تومان قوطی و پروفیل ضخامت ۲ گیلان واهواز ⬅️ ۲۶۳۰۰ تومان قوطی وپروفیل ضخامت ۲/۵ ⬅️ ۲۵۳۰۰ تومان قوطی وپروفیل ضخامت۳ ⬅️۲۵۳۰۰ تومان ستونی ۱۳۰*۱۳۰ ضخامت ۲/۸ و ۳ ⬅️۲۵۳۰۰ تومان پروفیل روغنی ضخامت ۱/۲۵ و ۱/۵ ⬅️ ۲۸۵۰۰ تومان کلیه قیمتها با تایید می‌باشد تلفن های تماس : ☎️ ۰۳۱-۳۶۰۶۷ داخلی ۲۳۱ الی ۲۴۰ ☎️ خانم عبهر ۰۹۱۳۴۶۰۰۰۷۳ ☎️ ۰۹۱۳۴۶۰۰۰۷۴ خانم شجاعی داخلی ۲۶۱ الی ۲۶۷

17 مرداد، 1400
صورت بار قوطی و پروفیل چهارشنبه 13 مرداد

چهارشنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۰ 🔶 قوطی و پروفیل 🔶 قوطی وپروفیل ضخامت ۲ فولاد ⬅️۲۷۳۰۰ تومان قوطی و پروفیل ضخامت ۲ گیلان واهواز ⬅️ ۲۶۴۰۰ تومان قوطی وپروفیل ضخامت ۲/۵ ⬅️ ۲۵۴۰۰ تومان قوطی وپروفیل ضخامت۳ ⬅️۲۵۴۰۰ تومان ستونی ۱۳۰*۱۳۰ ضخامت ۲/۸ و ۳ ⬅️۲۵۴۰۰ تومان پروفیل روغنی ضخامت ۱/۲۵ و ۱/۵ ⬅️ ۲۸۱۰۰ تومان کلیه قیمتها با تایید می‌باشد

13 مرداد، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی چهارشنبه 13 مرداد

ورق گالوانیزه تلفن۰۳۱۳۶۰۶۷

13 مرداد، 1400

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید