آگهی های خرید فولاد داتیس سپاهان (رفیعی)

خرید ورق سیاه
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

ورق ۱۵ فابریک فولاد ظرفیت خریداریم.

10 شهریور، 1401
خرید ورق سیاه
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ۱۰ میل st52 رول سبک هستم.

08 شهریور، 1401
خرید ورق گرم
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

ورق سیاه 6 و 8 عرض 1500 فولاد از هر کدام یک ظرفیت خرید ...

26 مرداد، 1401
خرید ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق ضخامت ۲ عرض ۱۰۰۰ گرید St14 می باشیم.

22 مرداد، 1401
خرید ورق 2 روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

ورق 2 روغنی خریداریم .

29 تیر، 1401
خرید ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق ۱/۱ روغنی عرض۱۱۳ -۱۲۳ ۱۲۵ هستیم.

29 تیر، 1401
خریدار رول گرم ۱۲
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار رول گرم ۱۲ عرض ۱۵۰۰ گرید St52 هستیم.

12 اسفند، 1400
خریدار ورق سیاه
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خرید ار ورق ۲ عرض ۱۲۵ گریدSt37

19 بهمن، 1400
خریدار ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغنی ۷۰ گرید St14 هستیم.

05 بهمن، 1400
خرید ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغنی ضخامت 1/25 عرض 1000 گرید st14 به میزا ...

23 دی، 1400
خریدار اسپیره مبارکه
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار 1 ظرفیت اسپیره روغنی مبارکه

27 آذر، 1400
خریدار ورق سیاه
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق سیاه مبارکه ضخامت 8 عرض 1/5 یک ظرفیت هستیم.

30 آبان، 1400
خرید ورق اسید شویی
دسته محصول :

ورق اسید شویی

خریدار ورق اسید ضخامت 4 میل عرض 1000 به میزان 7 تن هست ...

28 شهریور، 1400
خرید ورق سرد
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغنی ۲ کوتاه و بلند st۱۴ تک رول سبک ...

22 شهریور، 1400
خرید کناره ورق اسید
دسته محصول :

ورق اسید شویی

خریدار کناره اسید ضخامت ۲ هستیم.

22 شهریور، 1400
درخواست خرید روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خرید ورق ۴۰ کوتاه روغنی به مقدار : یک ظرفیت

16 شهریور، 1400
خرید کناره ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار رول کناره ورق st12 فولاد مبارکه ضخامت 1 میل با ع ...

14 شهریور، 1400
خریدار ورق سیاه درجه دو
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق ۶ میل درجه دو

10 شهریور، 1400
خریدار ورق 30 روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خرید ورق ۳۰ کوتاه روغنی ۱۷ تن

09 شهریور، 1400
خریدار ورق st37
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ۲ کوتاه st37 ، 19 تن و ۱/۵ کوتاه ظرفیت

06 شهریور، 1400
خریدار ۳۰ روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ۳۰ کوتاه روغنی ۱۷تن

06 شهریور، 1400
خریدار تیر آهن
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

# خرید تیر آهن نرمال ۲۰ ۲۴ ۲۷ ۳۰

04 شهریور، 1400
خریدار اسپیره روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

درخواست‌ خرید اسپیره روغنی تفکیک نشده

13 مرداد، 1400
خریدار رول فول هارد
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

در خواست خرید رول فول هارد ۱ ٫ ۱/۲۵ ضخامت ۱/ ...

03 مرداد، 1400
خریدار یک رول ورق گرم
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار رول ۶ ۱/۵ مبارکه اصفهان میزان یک رول

29 تیر، 1400
ورق رول مبارکه
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

ضخامت 3 عرض 1.5(رول بارشو) تک رول

12 تیر، 1400
درخواست خرید رول 3 مبارکه
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

درخواست خرید رول ۳ مبارکه عرض ۱/۵ 091363550 ...

10 تیر، 1400
درخواست خرید رول ۳
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

درخواست خرید رول ۳ عرض ۱/۵ مبارکه اصفهان و تهران ت ...

09 تیر، 1400

آخرین آگهی های خرید فولاد 24

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید