آهن الات (يارلو) - 4705

نام شرکت :

آهن الات

نام مدیر عامل :

يارلو

کد کاربری :

f24-4705

وب سایت :

-

ایمیل :

mohsenyarloo466@gmail.com

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1394

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

بوري قوطی و پروفيل

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سایر فلزات

مشخصات:

انواع تسمه نوردی ماشینکاری چهارپهلو

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

پروفیل

×