فولاد کاران فجر زنجان (فولاد اشراق )

حمیدرضا سمیعی

60%

آگهی های خرید فولاد کاران فجر زنجان (فولاد اشراق ) (حمیدرضا سمیعی)

تجهیزات و ماشین آلات
05 آذر، 1401

خریدار تجهیزات

یک دستگاه قیچی ( گیوتین) ۶ متری ۱۵ میلیمتر مجهز به PLC و قرار برقی کم کار کرده نیازمندیم.

تجهیزات و ماشین آلات
01 آذر، 1401

خریدار تجهیزات

یک دستگاه قیچی ( گیوتین) ۶ متری ۱۵ میلیمتر مجهز به PLC و قرار برقی کم کار کرده نیازمندیم.

تجهیزات و ماشین آلات
30 آبان، 1401

خریدار دستگاه

یک دستگاه قیچی ( گیوتین) 6 متری 15 میلیمتر مجهز به PLC و قرار برقی کم کار کرده نیازمندیم.

تجهیزات و ماشین آلات
28 آبان، 1401

خریدار دستگاه قیچی

یک دستگاه قیچی ( گیوتین) ۶ متری ۱۵ میلیمتر مجهز به PLC و قرار برقی کم کار کرده نیازمندیم.

تجهیزات و ماشین آلات
25 آبان، 1401

خرید دستگاه قیچی ( گیوتین)

یک دستگاه قیچی ( گیوتین) ۶ متری ۱۵ میلیمتر مجهز به PLC و قرار برقی کم کار کرده نیازمندیم.

تجهیزات و ماشین آلات
24 آبان، 1401

نیازمند دستگاه گیوتین

یک دستگاه قیچی ( گیوتین) 6 متری 15 میلیمتر مجهز به PLC و قرار برقی کم کار کرده نیازمندیم.

ورق گرم (سیاه)
16 آبان، 1401

خرید ورق گرم

ورق گرم 4 * 1000 گرید st37 قیمت مناسب خریداریم

ورق اسید شویی
27 مهر، 1401

خرید کلاف اسید

کلاف اسید شویی ضخامت 1.6 خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
27 مهر، 1401

خریدار ورق گرم

کلاف گرم ضخامت 1.5 / 1.6 خریداریم .

ورق گرم (سیاه)
26 مهر، 1401

خریدار ورق گرم

خریداریم قیمت مناسب 2 * 1250 — st37

ورق اسید شویی
26 مهر، 1401

خریدار ورق اسید

کلاف اسید شویی ضخامت 1.6 قیمت مناسب خریداریم

ورق گرم (سیاه)
26 مهر، 1401

خریدار ورق سیاه

کلاف گرم ضخامت 1.5 / 1.6 خریداریم

ورق گرم (سیاه)
17 مهر، 1401

خرید ورق گرم

ورق گرم ضخامت 3 * 1250گرید st37 اصفهان -قیمت مناسب خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
09 مهر، 1401

خرید ورق سیاه

ورق گرم 2.5 * 1250گرید st37 قیمت مناسب خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
30 شهریور، 1401

خرید ورق st52

خریدار ورق st52 قیمت مناسب - باگواهی 4 * 1500 * 6000 قیمت مناسب اصفهان می باشیم.

ورق روغنی (سرد)
16 شهریور، 1401

خریدار روغنی فولاد غرب

خریدار فولاد غرب - قیمت مناسب 0.70 * 1000 0.70 * 1250

ورق روغنی (سرد)
07 شهریور، 1401

خرید کلاف سرد

کلاف سرد خریداریم 0.50*1000—st12 0.50*1250—st12

ورق روغنی (سرد)
06 شهریور، 1401

خرید کلاف سرد

کلاف سرد0.50*1000—st12 و 0.50*1250—st12 خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
01 شهریور، 1401

خرید کلاف سرد

کلاف سرد 0.50*1000—st12 -- 0.50*1250—st12 خریداریم

ورق روغنی (سرد)
12 مرداد، 1401

خرید کلاف سرد

کلاف سرد1*1000—st12 خریداریم

ورق گرم (سیاه)
11 مرداد، 1401

خرید ورق گرم

ورق 5 * 1500 - st37سبا یا فولادقیمت مناسب اصفهان خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
09 مرداد، 1401

خرید کلاف آجدار

کلاف گرم آجدار انبار اصفهان خریداریم. 4 * 1500 — st37 6 * 1500 — st37

ورق روغنی (سرد)
09 مرداد، 1401

خرید کلاف سردمبارکه

کلاف سردمبارکه با مشخصات زیر خریداریم 0.50 * 1000 — st12 0.50 * 1250 — st12

ورق روغنی (سرد)
04 مرداد، 1401

خرید کلاف سرد

کلاف سرد 0.50*1000—st12 و 0.50*1250—st12 مبارکه خریداریم

ورق روغنی (سرد)
05 تیر، 1401

خریدار ورق سرد

خریدار کویل سرد 2.5*1000—st12 و 2.5*1250—st12 هستیم .

ورق گرم (سیاه)
27 اردیبهشت، 1401

خرید ورق st33

ورق 4 عرض مختلف گرید st33 خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
17 اردیبهشت، 1401

خریدار ورق گرم

ورق سیاه 3 * 1250 - st37 —-فولاد و ورق 3 * 1000 - st37 خریداریم .

ورق گرم (سیاه)
24 آبان، 1400

خریدار ورق گرم

خریدار ورق گرم 2.5 * 1000 — st37 / st22 و همچنین 3 * 1000 — st37 / st22 هستیم.

ورق گرم (سیاه)
07 مهر، 1400

ورق سیاه

خریدار ورق گرم قیمت مناسب هستیم : 2.5 * 1250 — st37 / st 22 3 * 1250 — st 37 / st 22

آخرین درخواست خرید فولاد 24