صنایع فولاد و چوب هومن گلستان

حسن رضوانی

41%
نام شرکت :

صنایع فولاد و چوب هومن گلستان

نام مدیر عامل :

حسن رضوانی

کد کاربری :

f24-3706

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 01733337857
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

تولید انواع سازه های فلزی و پله گردان ها

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

ساخت قطعه و قالب فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید