آکام فلز سوله (محمد امیری) - 3170

آکام فلز سوله

محمد امیری

41%
جزئیات...
نام شرکت :

آکام فلز سوله

نام مدیر عامل :

محمد امیری

کد کاربری :

f24-3170

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 04533873285
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

سوله سازی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×