مجید حسنلو - 2790

نام :

مجید حسنلو

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2790

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02155534999
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

×