روی اندود - 2786

نام شرکت :

روی اندود

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-2786

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02126219247 ، 02126219254
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران چهار راه پارک وی

توضیحات :

ساعات کاری : 9 الی 16 شماره تماس : 26219247+26219254

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

×