چت

بازرگانی ورق کوثران (ایوز خانی) - 2628

بازرگانی ورق کوثران

ایوز خانی

44%
جزئیات...
نام شرکت :

بازرگانی ورق کوثران

نام مدیر عامل :

ایوز خانی

کد کاربری :

f24-2628

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 02166674541 ، 02166674542
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

بازرگانی ورق کوثران

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه

×