فولاد غرب (فریبرز پیرایش) - 2572

فولاد غرب

فریبرز پیرایش

34%
جزئیات...
نام شرکت :

فولاد غرب

نام مدیر عامل :

فریبرز پیرایش

کد کاربری :

f24-2572

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02166672329
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

دسته محصول :

پروفیل

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

نبشی

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

نبشی

فایل های ضمیمه :
×