صنایع فلزی فلاح علی فلاح - 2161

صنایع فلزی فلاح علی فلاح

22%
جزئیات...
نام شرکت :

صنایع فلزی فلاح علی فلاح

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-2161

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03537220052
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

فلزات پایه

دسته محصول :

فلزات پایه

×