آهن والفجر (یدالله رمضانی) - 2076

آهن والفجر

یدالله رمضانی

29%
جزئیات...
نام شرکت :

آهن والفجر

نام مدیر عامل :

یدالله رمضانی

کد کاربری :

f24-2076

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03135802535
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی