بازرگانی ولیعصر (قادر سعیدی) - 2061

بازرگانی ولیعصر

قادر سعیدی

36%
جزئیات...
نام شرکت :

بازرگانی ولیعصر

نام مدیر عامل :

قادر سعیدی

کد کاربری :

f24-2061

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02156147610
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

بازرگانی انواع ورق

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

×