نام شرکت :

اروین صنعت ویونا

نام مدیر عامل :

علی صابری

کد کاربری :

f24-2021

وب سایت :

https://t.me/Fuladsanat110saberi

ایمیل :

تلفن : 02177009658
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

1394

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

تلفن 02122558500 فروش انواع گالوانیزه روغنی و اسید شویی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

.تلفن 02122558500فروش خرده بالای 1000 کیلوگرم تا 100 تن انواع ورقهای روغنی گالونیزه و اسید شویی .

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انبارداری

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید