آهن جهان (احمد خانوردی) - 1869

آهن جهان

احمد خانوردی

29%
جزئیات...
نام شرکت :

آهن جهان

نام مدیر عامل :

احمد خانوردی

کد کاربری :

f24-1869

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02166670990
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

×