نام شرکت :

سامان فولاد بیرجند

نام مدیر عامل :

ابراهیمی

کد کاربری :

f24-1563

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 05632255003
شناسه ملی :

10360036792

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

411186645433

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

نبشی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

آگهی های فروش سامان فولاد بیرجند

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید